fbpx

Kas tasuta proovipäevad on olemas?

Seaduse silmis sellist asja nagu proovipäev ei eksisteeri. Töötaja „proovimiseks“ on katseaeg, mis ei ole mingi eraldiseisev periood, vaid töösuhte esimene etapp. Tööandja saab katseaega rakendada ainult tööle asumisel ehk lepingu sõlmimisel.

Mõnes tegevusvaldkonnas, eriti kaubanduses-teeninduses, on levinud niinimetatud “proovipäevad” enne töölepingu sõlmimist. Töölepingu seaduse § 4 lg 2 alusel käsitletakse aga kõiki tööle lubatud, kuid lepinguta isikuid töölepingu alusel töötavate töötajatena. Vaatame täpsemalt mõnda olukorda lähemalt – olukorda selgitab ning küsimustele vastab Tööinspektsioon.

Soovin minna tööle ühe kauplusesse ning nad kutsusid mind 3 h pikkusele proovipäevale. Kas see on õigustatud? Kas ma pean selleks lepingu sõlmima ning kas mul on õigus töötasule?

Kuna proovipäevi ei eksisteeri, siis tööle asumisega ja faktilise töö tegemisega sõlmitakse suuline töösuhe. Näiteks kui töötaja asub niinimetatud proovipäevale ja asub kaupa riiulisse panema, kliente teenindama vms, siis selle tegevusega loob ta ettevõttele väärtust ja on sõlmitud suuline töösuhe. Kuigi alla kahenädalase töösuhte puhul saab rääkida ka üksnes suulisest lepingust, siis seda on hiljem keeruline tõendada. Seetõttu peaks töötaja alati enne tööle minekut tegema tööandjaga kirjaliku kokkuleppe.

Kui pooled on nõus, siis võib töösuhe kesta ka kõigest kolm tundi, kuid selle eest tuleb kindlasti maksta tasu, sest töötaja on tööandja ettevõtte heaks tööülesandeid täitnud.

Soovin minna tööle ühte kohvikusse ning tööandja kutsus mind 3 tasustamata proovipäevale. Kas see on õigustatud? Kas ma pean selleks lepingu sõlmima ning kas mul on siiski õigus töötasule?

Iga tööandja ettevõtte heaks tehtava töö eest tuleb maksta töötasu. Kohvikus ei ole võimalik teha vabatahtlikku tööd, sest tegemist on äriettevõttega, kelle eesmärk on teenida kasumit. Kuna ka proovipäevi ei ole seaduslikus mõttes olemas, siis jällegi on tööle asumisega sõlmitud suuline töösuhe ning iga tehtud töötunni eest töötajal õigus nõuda töötasu.

Kindlasti peaks töötaja enne tööle asumist sõlmima tööandjaga kirjaliku kokkuleppe. Kui kirjalik kokkulepe puudub, siis hiljem vaidluse korral on keeruline tõendada, et töötaja kohvikus kolm päeva tasuta tööd tegi. Selleks tuleks tööandjaga pidada kirjavahetust e-kirja, Facebooki, sms vms vahendusel, et tõendatud oleks nii töötamise fakt kui kokkulepitud tasu suurus.

Kui töötaja ei soovi peale kolme päeva töötamist kohvikus enam töö tegemist jätkata, siis võib töösuhte lõpetada poolte kokkuleppel päeva pealt või kui tööandja ei ole sellega nõus, siis tuleb töötajal töölt lahkumiseks ette teatada vähemalt 15 kalendripäeva kirjalikus vormis, seda ka suulise töösuhte puhul. Sama reegel kehtib ka vastupidisel juhul tööandjale, kuid lisaks etteteatamistähtaja järgimisele tuleb tööandjal põhjendada, millistele katseaja eesmärkidele töötaja ei vastanud

Artikli autor on Tööinspektsioon. 

Skip to content