fbpx

Kas mind võib kaameraga koolis või tööl filmida?

Valvekaamerad ei ole koolis ja tööl lihtsalt inimeste jälgimiseks. Neil on hoopis tähtsam ülesanne ehk enamasti on turvakaamerad abiks erinevate juhtumite lahendamiseks ja asjaolude väljaselgitamiseks.

Videovalve kasutamine näiteks koolis on lubatud:

 

  • üksnes õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks;
  • ohuolukorrale reageerimiseks;
  • vara kaitsmiseks

Turvakaamerad on abiks erinevate juhtumite lahenduseks. Näiteks öisel ajal territooriumi valvamiseks, aga ka juhul, kui on vaja tuvastada territooriumil nähtud lasteahistaja või narkodiiler.

Päevasel ajal võivad turvakaamerad olla põhjendatud näiteks suurel maa-alal asuvas lastelaagris, kus kasvatajad ei suuda kõike ise jälgida või juhul, kui lastel on oht end vigastada (nt luba küsimata üksi vette minnes).

Kas klassiruumis filmimine on lubatud? Ei!

Turvalisuse tagamise eesmärgil ei ole lubatav kasutada videovalvet klassitundides. Klassiruumis toimuva kontrollimisega peab hakkama saama õpetaja või täiskasvanu, kes viibib õpilastega. Samuti ei saa käsitleda õpilaste turvalisust ohustava olukorrana näiteks lastevahelisi pisikesi nügimisi või teineteisega niisama lollitamist. Mõnel juhul tuleks kindlasti kaamera olemasolu klassiruumis kasuks, kuid tegelikult peaksid õpilased ja õpetaja klassiruumis üheskoos turvaliselt hakkama saama.

Turvakaamerate salvestisi ei või kool vm lasteasutus ise hiljem mingil muul eesmärgil, nt suitsetavate õpilaste tuvastamiseks või õpilaste vahelise tüli lahendamiseks, kasutada ega ka lihtsalt igale küsijale välja anda. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt tuleb jälgimisseadmestiku kasutamise kord sätestada kooli kodukorras.

Artikli on koostanud noorteinfoportaali Teeviit tiim. 

Skip to content