fbpx

Intervjuu MTÜ Mondo digipädevuste programmi juhi Erika Tšerkašinaga

Kuna tänapäeva maailmas on digipädevus eriti tähtis tegime intervjuu MTÜ Mondo digipädevuste programmi juhi Erika Tšerkašinaga. Erika tutvustab Mondot ja räägib digipädevuste programmist pisut lähemalt.

Mis täpsemalt on MTÜ Mondo ja millega te tegelete?

MTÜ Mondo on Eesti suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev organisatsioon. Meie koostöö kogukondadega arenguriikides lähtub kestliku arengu eesmärkidest ja kohalikest vajadustest ning sõltub suurel määral kohalikest partneritest, kellega teeme tihedat ja pikaajalist koostööd. Näiteks pakume noortele võimaluse osaleda Mondo digipädevuste programmis, et võimaldada neid kasutada tehnoloogiat oma toimetuleku parandamiseks.

Humanitaarabi suunal töötab Mondo kriisikolletes. Pakume sõja eest pagenutele ja kriisis kannatanutele tuge loomaks endale elamisväärseid tingimusi kuni konflikt lõpeb. Näiteks toiduabi peredele või võimalusi järkata kooliteed ja sporditegevusi lastele.

Eestis edendame maailmaharidust ja vastutustundlikku tarbimist, teeme eestkoste- ja teavitustööd ning koolitusi nii maailmahariduse, arengukoostöö kui humanitaarabi teemadel.

Kuidas sattusite teie Mondosse? Millega Mondos täpsemalt tegelete?

Olen MTÜ Mondo Digipädevuste programmi juht. Vastutan selle eest, et Mondo Digipädevuste programm areneks ajas ning käiks kaasas uuenduslike lahendustega ja sektoris toimuvaga. Lisaks igapäevaselt tegelen programmi sihtrühmade vajaduste uurimise, koolitusmaterjalide kohandamise ja uute partnerluste loomisega.

Enne Mondosse tulemist olen töötanud inimõiguste ja võrdse kohtlemise põhimõtete edendamise heaks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikides, mille raames tegelesin ka aktivistide koolitamisega digiturvalisuse teemal. Ülikoolis olen õppinud rahvusvahelisi suhteid Essex’i Ülikoolis Inglismaal ja hiljem magistratuuris maailma arengukoostööd (Global Development) Kopenhaageni ülikoolis, tänu millele sain palju erialasi teadmisi ja sain hea ülevaate kahest väga erinevast haridussüsteemist: Inglismaa ülikoolis oli fookus pigem iseseisvale õppimisele ja uurimistöö oskuse arendamisele, Taanis aga õppisin juurde kuidas rakendada tööriistu, mida erinevad distsipliinid (näiteks antropoloogia ja ökonoomika) pakuvad, reaalsete maailma väljakutsete lahendamiseks.

Mis on Mondo digipädevuste programm?

Mondo digipädevuste õppeprogramm pakub pagulasnoortele, arenguriikide õpetajatele ja teistele haavatavas olukorras kogukondadele oskuseid ja vahendeid tänapäevases ühiskonnas aktiivseks osalemiseks. Programm kannab endas nii põhilisi arvutioskusi kui ka seda, kuidas digivahendeid ja internetti kasutada proaktiivselt ühiskonnaelus osalemiseks – nii isiklikus elus, tööalaselt, kui ka oma haridustee jätkamiseks. Lisaks baasoskustele rõhutab õppeprogramm ka turvalist veebikasutust ja probleemilahendusoskuseid.

Miks on vaja pagulasnoortel digipädevust?

Digitaliseerumine võib olla lootuse, piiride avanemise ja uute võimaluste sümbol. Paljudele on see aga valus tõdemus digilõhest ning ülejäänud maailmast maha jäämisest. Mondo eesmärk on võtta Eesti kui digiriigi unikaalne kogemus ning seda rakendada humanitaarabis ja arengukoostöös. Just päevakohased teadmised ja oskused on see, mille abil kriiside keskele sattunud inimestel on võimalik oma elu taas üles ehitada.

Mõeldes pagulasnoortele, kellel on väga piiratud ressursid – nii rahalised, kui ka näiteks ligipääs elektrile ja internetile, – oskus kasutada seadmeid ja interneti töö otsimiseks, väikeäri arendamiseks või õpinguteks soodustab iseseisvat toimetulekut ning digilõhe vähendamist.

Kuidas õpet antakse? Millest koosneb õppekava?

Kõige tihedamini anname koolitusi niinimetatud Training of Trainers formaadis. Sellise koolituse eesmärk on koolitada kohalike digipädevuste koolitajaid, kes saavad koolituselt professionaalsed teadmised, kuidas välja koolitada projekti lõplike kasusaajaid. See formaat on eriti hea, kuna võimaldab mitte ainult sihtrühma digioskuste arendamist, aga ka kohalike profesionaalide võimekuse tõstmist. Kohalikude järelkoolitajate töö on õiglaselt tasustatud. Praegu mõlemad koolituse etapid võivad toimuda nii näost näkku, kui ka online sõltuvalt COVID-19 olukorrast sihtriigis.

Enamus koolitustest pakuvad väljaõpet järgmistel teemadel: Arvutikasutuse baastõed, turvalisus ja digihügieen, enda kuvand veebis, Google’i tööriistad tööks ja õppeks, telefonifotograafia ja telefonivideo, disainmõtlemine, rahatarkuse ja ärioskuste baastõed, ettevõtlus digikeskkondades (hackathon formaadis) ning sotsiaalmeedia ja turundus.

Kas noorte jaoks on programm pigem raske ja nõuab pingutust või saavad kõik ilusti hakkama?

Enne koolituste andmist viime läbi intervjuud sihtgrupi ja partneri esindajatega ning nendele põhineva analüüsi tulemusel kohandame antud konteksti täpselt sobiva tunnikava. Lisaks anname endast parima, et koolituse raskus suureneks järk-järgult ja igaüks lõpuks saaks ka keerulisemate teemadega hakkama tänu põhjalikule sissejuhatusele.

Kuidas inimesi digipädevuse programmi valitakse?

Programmi osalejatega tavaliselt tegelevad kohalikud partnerorganisatsioonid, kellel on pikaajaline töökogemus projekti sihtrühma esindajatega. Valiku võivad tingida sellised faktorid nagu inimese motivatsioon osaleda koolituses, tema praegused elutingimused ja digioskused, elukoht ja võimekus regulaarselt reisida koolituse asukohta.  Projekti sihtrühmasid valitakse vastavalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi prioriteetidele.

Mis on kõige suuremad raskused sellise projekti korraldamisel?

Igas riigis seisame silmitsi erinevate väljakutsetega. Üldiselt eduka koolituse läbiviimine vajab kohaliku konteksti tundmist väga heal tasemel ning oskust arvestada kohalike tingimustega. Näiteks kui koolituse läbiviimiseks sai valitud riigi kõige populaarsem interneti pakkuja, aga hiljem selgub, et sihtpiirkonnas stabiilse interneti võimaldab hoopis teine firma, siis on jama. Tänu pikaajalisele koostöökogemusele partneritega sihtriikides, suudavad Mondo töötajad enamuse nendest nüantsidest ette näha. Kindlasti aga iga projekti elluviimise käigus tuleb ette ka uusi väljakutseid, mis vajavad lahendamist ja samas annavad meile võimaluse midagi juurde õppida.

Kuidas saab tavainimene aidata pagulasnoorte digipädevuse arendamist?

Kõige lihtsam viis aidata on anneteda Mondo digipädevuste programmi heaks. Sinu kingitus aitab kaasa järgmistele tegevustele:

–          Mondo rajatud arvutiklassidesse on vaja lisaarvuteid, et õpilased saaksid tunnis kasutada arvutit mitte rohkema kui kahe õpilase peale. Ühe arvuti hind on umbes 400 eurot.

–        Mondo digipädevuste õppeprogrammis kasutame praktilistel kaalutlustel õppevahendina arvutite asemel nutitelefone, mis on meie sihtrühmadele kättesaadavamad. Õpperühmade edukaks toimimiseks on vaja osta nutitelefone, mis vastaksid kohalikele standarditele. Ühe telefoni hind on umbes 100 eurot. 

–        Kuigi Eestis peetakse ligipääsu internetile inimõiguseks, on see maailmas pigem haruldane. Näiteks on mobiilne internet Ida-Aafrikas kordades kallim kui Euroopas, muutes selle paljudele õppuritele pea kättesaamatuks. Selleks, et 40 õppurit saaksid 5-nädalase digipädevuste koolituse läbida, on andmeside kulu umbes 180 eurot. Sinu heateokingitus võimaldab meil tagada internetiühenduse Mondo digipädevuste koolitustel.

Skip to content