fbpx

Edumus School: võimalus vürtsitada gümnaasiumiõpinguid

Oleme avanud Eesti esimese distantsõppe valikainete kooli gümnasistidele. Pakume sellega koolidele partnerina tuge, et iga noor saaks paindlikult õppida just seda, mida ise soovib.

Tihti on koolidel valikkursuste avamiseks vajalik minimaalne õpilaste arv. Kui näiteks vähemalt 15 õpilast ei taha riigikaitsekursusel osaleda, siis seda ka ei avata. Sellega on gümnasistide valikuvõimalused väiksemad ja valituks osutuvad vaid populaarsemad ained.

Kool on võimeline pakkuma teatud arvu valikaineid ja nii ei saa linnast kaugemal õppida põnevaid valikkursuseid nagu arhitektuur, reklaam sotsiaalmeedias või päästetöö.

Valikkursuste üheks ideeks on pakkuda noorele tuge karjäärivalikul. Oluline on võimalus puutuda kokku erinevate erialade ja valdkondade esindajatega. Mitmekesisem valik soodustab noorte teadlikumaid karjääri- ja edasiõppimise otsuseid.

Erialavalik koolis selgeks

Ei ole väga tõenäoline, et ühest koolist või klassist on piisav arv samamoodi mõtlejaid või oma tulevikku ühesuguselt nägevaid noori. Igaühel on omad ootused ja arusaamad tulevikust ning erialast. 

Iga valdkonna eksperte ja teadjaid ei ole kõigi koolide vahetus läheduses, mis on eeliseks vaid suuremate linnade puhul nagu Tallinn või Tartu. See muudab põneva valikkursuse õpetaja leidmise keerulisemakski kui mõne põhiaine õpetaja otsingu. Kindlasti on kõik kogenud, et hea õpetaja mängib tihti olulisematki rolli kui õppeaine sisu või kursuse ainekava.

Edumus Schooli õpetajad on nii ettevõtjad kui töövõtjad, nii üliõpilased kui mõnes koolis töötavad õpetajad või ülikooliprofessorid, samuti avalikus sektoris, sh diplomaatias toimetavad inimesed. Püüame pakkuda võimalikult mitmekülgset õpetajaskonda, nii nagu ka elu ise on mitmekesine. 

Kursuse eest oma koolis hinne

Õpilane saab arvestada Edumus Schoolis läbitud valikkursuseid õppekava sisse. See tähendab, et kursus ilmub “arvestatuna” tema gümnaasiumi lõputunnistuse hinnetelehele.

Kui noor on leidnud endale sobiva eriala ning gümnaasiumiõpingute ajal selle valdkonnaga ka rohkem kokku puutunud, siis lõputunnistus kergendab tal soovitud erialale õppima asumist.

Meil on juba paljude Eesti gümnaasiumidega sõlmitud koostöölepe, millega on kool valmis tasuma õpilase osalemise kursustel ja asendama oma kooli pakutava kursuse Edumus Schoolis läbitud valikkursusega. See paindlik lähenemine mitmekesistab noorte valikuid ja loob personaliseeritud õpiteedega paremat uut tulevikku.

Rohkem infot meie haridusalgatusest on veebilehel edumus.ee.

Artikli autor on Ahti Noor, Edumus Schooli juht.

Skip to content