fbpx

Aasta noorte osaluskogu – Jõelähtme valla noortevolikogu

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustas 31.01.2024 “Noorte Heaks Tänu” galal noortevaldkonna parimaid 11 kategoorias. Aasta osaluskogu 2023 tunnustuse pälvis Jõelähtme valla noortevolikogu, mis märgib oma prioriteediks selle, et alati saaksid osaleda kõik noored, hoolimata sellest, millises valla piirkonnas nad elavad ja/või õpivad või milline on nende sotsiaalne olukord. 

Jõelähtme valla noortevolikogu on kaasatud kõikidesse volikogu komisjonidesse (v.a revisjon). kus osaleb aktiivselt, et panustada laiemalt valla arengusse, sh noorte ideedega. Tänu sellele, et noortevolikogu on nähtud kui noorte eest seisjat, kandideeris uude koosseisu rekordarv noori. Lisaks on noortevolikogu panustanud rahvusvaheliselt noorsootöösse läbi erinevate projektide. Noortevolikogu liikmed on osalenud noorsootöö kvaliteedi hindamisel.

Pälviste noortevolikoguga nii olulise tunnustuse! Palju õnne! Mida tunnustus teie jaoks tähendab ja märgib?

Aitäh! Alati on tore, kui keegi sinu tegevust märkab. Noortevolikoguga tegutsedes ei saa väga tihti mingit tunnustust kui aus olla. Pigem kuuled ainult kriitikat selle kohta, mis võiks paremini või teistmoodi olla. Loomulikult on see kriitika tihtipeale kasulik, aga natukene rohkem kiitmist ei teeks ka paha. 

Meie jaoks tähendab see seda, et meie tegevust on märgatud ja et me teeme midagi õigesti. Enne seda tunnustust oli pidevalt tunne, et me ei tee piisavalt, aga nüüd saime kinnitust, et päriselt oleme midagi korda saatnud. Nüüd on motivatsiooni, et edasi minna ja areneda.

Jagage noortevolikogu tegevusest vähemalt 3 kõige olulisemat ja erilisemat fakti, mida selle intervjuu lugeja teada võiks.

1. Noortevolikoguna saame noorte häält kuuldavaks teha ka kohalikul tasandil, seda eriti läbi komisjonide. Me oleme oma valla igas komisjonis (v.a revisjonikomisjonis) hääleõiguslikud liikmed. 

2. Jõelähtme noortevolikogul on juba traditsiooniks saanud iga aasta korraldada noortekonverents, kus räägitakse hetkel aktuaalsetest teemadest.

3. Meid on noortevolikogus 11 ja eelmine aasta kandideeris noortevolikokku rekordarv noori ehk 15 noort.

Meie noortevolikogu uus koosseis (osaliselt) 8. novembril peale valimistulemuste teatamist

Kuidas toimub ja on korraldatud igapäevane/ iganädalane noortevolikogu töö? Mida, kuidas ja millal teete?

Tavaliselt saame koosolekul kokku kord kuus ja paneme siis paika kuu eesmärgid ning vaatame üle, kas oleme oma pikemate eesmärkide realiseerimisega graafikus. Igapäevaselt ja -nädalaselt on see igaühe enda otsustada, mida ja kuidas nad teevad. Vahepeal hoiame küll kätt pulsil, aga enamasti tahame, et igaüks ise tegutseks. Meil on kõigile liikmetele nende tugevuste järgi ülesanded jagatud, et meie töö oleks võimalikult efektiivne.

Mis on olnud noortevolikogu jaoks kõige suuremad töövõidud ja saavutused?

Töövõidud on kõik üritused, mida korraldanud oleme. Kuigi noortevolikogu mõte ei ole korraldada üritusi, siis need on sellised asjad, millega on kõige lihtsam näha mingit tulemust. Näiteks oleme nüüd kaks aastat järjest korraldanud noortekonverentsi ja loodame alustada ka koolialguspeo traditsiooniga.

Samuti on väga suur töövõit see, et meie vald märkab ja tunnustab meid. Nimelt oleme olnud kaks aastat järjest Jõelähtme valla noortetegu laureaat ja seda tänu meie osalemisele komisjonides ning noortekonverentsi korraldamisele.

Milliseid eesmärke või tegevusi olete selleks aastaks oma tegevuses planeerinud ja kas on midagi põnevat tulemas, mida ka intervjuu lugejatega jagada?

Meie suurim eesmärk on iga aasta olnud rohkem valla eri osi ühendada. Meil on Neemes 6-klassiline algkool, mida on tihtipeale väga raske tegevustesse kaasata, sest kool asub üsna kaugel ja õpilased koolis on nooremas. See aasta tahame kindlasti teha vähemalt ühe ürituse, kuhu oleks võimalik ka neid kaasata ning kutsuda. 

Üks suur eesmärk on veel rohkem valla esindajatega suhelda. Enne seda sooviksime aga ära teha rahuloluküsitluse, et saada parem ülevaade sellest, millest noored puudust tunnevad. Kindlasti on veel üks suur eesmärk korraldada kolmas noortekonverents.

Kuidas on noortevolikogu kohalikul tasandil aidanud kaasa sellele, et noorte hääl ja arvamused on rohkem kuuldavad? Kas on mõned näited ja tegevused esile tuua?

Tegime just koolinoorte seas küsitluse seoses Riigikogu valimis- ja kandideerimisea langetamisega, et saada noorte arvamust. Lisaks varsti läheb välja meie valla noortele suunatud rahuloluküsitlus ning nende vastuste põhjal saame teha osaluskohviku, kus räägime noorte suurematest murekohtadest.

Ööpäevas on (ainult) 24 tundi, ja teie kui aktiivsed noored jõuate palju teha ja ette võtta. Mis on teie nipp eredaks “põlemiseks”, kuid sealjuures mitte läbipõlemiseks?

Kui me vaid ise seda teaks. Päris raske on kooli, noortevolikogu, õpilasesindust, hobisid ja vaba aega balansseerida. Üks neist peab jääma tagaplaanile ja olenevalt hetkest on selleks erinev tegevus. Võib-olla üks viis, kuidas läbipõlemist ära hoida, on asja mitte liiga tõsiselt võtta. Kui midagi ei lähe nii nagu soovid, tuleb kiiresti edasi liiguta ja asja kerge huumoriga võtta. 

Parimast parimaga tegi intervjuu noorteinfoportaal Teeviit.

Skip to content