fbpx

Kui on tarvis võtta õppelaenu

Õppelaenu eesmärk on toetada hariduse omandamisega kaasnevaid kulutusi. Näiteks õppemaks, õppevahendite ostmine või elamine. Õppelaenu puhul on tarvis tagatist, mis annab laenu andvale pangale kindluse, et juhul, kui laenaja jääb […]

Pane varasemad õpingud ja töökogemus enda kasuks tööle

Varasemad õpingud ja töökogemuse saab haridust omandades või kutset taotledes enda kasuks tööle panna. Kuidas? Vastus on VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine. Arvestada võib eelnevalt tasemehariduses omandatud või […]

Skip to content