Edumus School: võimalus vürtsitada gümnaasiumiõpinguid

Oleme avanud Eesti esimese distantsõppe valikainete kooli gümnasistidele. Pakume sellega koolidele partnerina tuge, et iga noor saaks paindlikult õppida just seda, mida ise soovib. Tihti on koolidel valikkursuste avamiseks vajalik […]

Skip to content