Isikuandmed – mitte lihtsalt andmed?

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav isikuandmetena. Lühidalt on isikuandmed kogu teave, mis võimaldab sind otseselt või kaudselt tuvastada. nimi; pilt; elukoha aadress; tervislik seisund; sõrmejäljed; perekonna andmed; […]

Milliseid dokumente on vaja tööle kandideerimisel?

Tööle kandideerimiseks tuleb ette valmistada mõned dokumendid, et tulevane tööandja saaks hinnata, milline on sinu sobivus ja valmisolek soovitud tööks ning samuti saaksid esitleda enda tugevusi ning oskusi. Tööpakkujad soovivad […]

Skip to content