Kuhu pöörduda, kui oled sattunud vägivalla ohvriks?

Vägivald on igasugune tahtlik teise inimese vaimne, kehaline, või seksuaalne kahjustamine või sellega ähvardamine. Vaimne vägivald on näiteks: oma tahtele allutamine, survestamine, eiramine, selgitusteta vaikimine, karjumine, ähvardamine, jälitamine, segamine, tülitamine, […]

Kuidas vägivald avaldub?

Mõned inimesed püüavad vägivalla abil saavutada kontrolli teiste inimeste ning nende tegevuste üle. Tea, et selline käitumine ja vägivalla abil mingite tulemusteni jõudmine ei ole õige, seda nii kodus, koolis, […]