Noorteinfo töötoa materjalid on noorsootöötajatele oluliseks toeks

Eesti ANK koostöös Haridus- ja Noorteametiga koostas kahe aasta jooksul noorsootöötajate jaoks väärt tööriistad erinevate teemade käsitlemiseks. Ettevalmistusprotsessi kaasati valdkondlike spetsialiste ning töötati läbi erinevaid toetavaid vahendeid, lisaks testiti kõiki […]