Kogemuslugu Marisega: millist infot noored vajavad?

Maris Praats on noorteinfoportaali Teeviit vabatahtlike tegevuse tiimijuht, kelle vastutusala on sisuloome- ja koostöösuhted. Seetõttu on just tema õige inimene, kellelt uurida, mis see noorteinfo on ja kuidas noored kõige […]

Noorteinfo töötoad on abiks ka ainetundides

Valminud on noorteinfo töötoa juhendmaterjalid, mida õpetajad saavad oma tundides kasutada: www.teeviit.ee/infotuba. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ning Haridus- ja Noorteameti 2019. aasta mais läbi viidud küsitluse tulemused näitasid, kuidas noored infot […]