fbpx

Kogemuslugu Triinega projekti kirjutamisest

Noorteinfoportaali Teeviit üheks teemaks on noorte hääl kogukonnas. Sellega seoses oleme teinud loo aktiivse noore, Triine Kosega. Hei! Mina olen Triine, 17 aastane küllalt aktiivne noor Pärnust. Tegutsen aktiivselt Pärnu linna […]

Mis on noorte osalus ja ettevõtlikkus?

Noorte osalus kui noorte poolne kaasarääkimine, soovide väljendamine ning oma hääle kuuldavaks tegemine ja noorte ettevõtlikkus kui noore enda algatused, ideed, tegevused ja nende elluviimine, just selliselt nagu noored ise […]

Isiklik ja sotsiaalne areng läbi noorsootöö võimaluste

Noorsootöö kaudu soovitakse noortes kasvatada ettevõtlikkust, kujunda ettevõtlikku suhtumist ja tõsta valmidust iseseisvaks tegutsemiseks. Ettevõtlikkus ja ettevõtlik suhtumine ei tähenda otseselt oma ettevõtte loomist, kuid annab igal juhul valmiduse ja […]

Miks ja kuidas tegeleda huvitegevusega?

Üks võimalus veeta vaba aega hästi ja kasulikult on tegeleda oma hobi või huvialaga. Meelepärast oskust arendada või omandada saad näiteks huviringis, huvikoolis, noortekeskuses või hoopiski kuuludes mõnda noorteorganisatsiooni. Sageli võib […]

Miks osaleda noortekeskuse tegevustes?

Noortekeskuses on koht, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored. Noortekeskused paiknevad erinevates Eesti piirkondades ja neid toimuvad tegevused on suunatud noortele. Iga noor leiab noortekeskusest endale sobiva ja huvipakkuva […]

Mis on 4H organisatsioon?

4H on maaelu väärtustav, noori ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb üle 80 riigis. Eesti 4H loodi 13. oktoobril 1991. aastal, organisatsiooni kuulub üle 1100 liikme vanuses 7-26 eluaastat. Noorteühing Eesti […]

Mis on skautlus ja miks sellega tegeleda?

Eesti Skautide Ühingu eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks […]

Skip to content