fbpx

Koolinoorte konkurss
“Koos suudame”

Siseministeerium koostöös Proovikivi algatusega kutsub kõiki koolinoori osalema konkursil “Koos suudame”. 

Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle eakaaslastega, et end üheskoos meeskonnana proovile panna ja mõelda oma kohaliku kogukonna või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas koos oma meeskonnaga ning kogukonna liikmetega neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada.

Konkursile esitatud projektid võivad sündida nii formaalse kui mitteformaalse õppe raames koolis ja/või noortekeskustes. Eriti ootame projekte, mis on valminud ainetevahelise lõimingu, projektipõhise õppe, loovtööde, uurimustööde, ettevõtlusõppe, maailmahariduse, kogukonnapraktika kontekstis.

Kas oled valmis põnevaks väljakutseks?

Ootame Sind ja Sinu meeskonda osalema

  • Kui oled 7.-12. klassi õpilane;
  • Märkad ja mõistad noori, oma kogukonda või ühiskonda puudutavaid probleeme;
  • Sul on soov aktiivselt kaasa mõelda ja panustada nendele probleemidele lahenduste leidmisel;
  • Soovid arendada oma meeskonnatöö oskusi:
  • Naudid huvitavaid ja arendavaid väljakutseid
  • … siis see konkurss on Sulle!

Osalema on oodatud vähemalt kaheliikmelised ning maksimaalselt kümneliikmelised meeskonnad 7.-12. klassist ning kutsekeskharidust omandavad noored. Julgustame tegema koostööd ka kohaliku kogukonnaga (koolipere, sinu kodukoha kogukond jne) või mõne vabaühenduse või muu organisatsiooniga!

Proovikivi veebilehelt leiad väljakutseid ehk proovikive, mis on loodud eesmärgiga lahendada mõnda olulist probleemi Eestis. Inspiratsiooniks põnevate ideede loomisel pakume noortele ka kontakti mõne organisatsiooniga, kes on võtnud eesmärgiks luua ühel või teisel viisil positiivset mõju. Samuti leiad lehelt abistavaid materjale, saad lisada oma meeskonna projekti kaardile ning liituda Proovikivi Facebook kogukonnaga. Lisaks leiad jooksvalt infot veebipõhiste inspiratsiooniürituste ja mentorkohtumiste kohta (täpsem info peatselt Proovikivi veebilehel ja Facebookis).

Kogukonnapraktika võimaluste kohta leiad infot siit. See on suurepärane võimalus õpilastele lüüa mõne nädala jooksul kaasa enda valitud organisatsiooni tegevustes, osaleda vabaühenduste töös ning näha, kuidas sünnib ja toimib kodanikualgatus.

PARIMATELE STIPENDIUMID

Lisaks põnevale meeskonnatöö kogemusele võib just Sinu meeskond võita rahalise stipendiumi, et projekti elluviimist toetada. Nii 7.-9. kui ka 10.-12. klassi kategoorias:

  • 750€ stipendium I koha pälvinud projektile
  • 250€ stipendium II koha pälvinud projektile
  • 200€ stipendium parimate projektide juhendajatele

Konkursi raames tunnustatakse ka kooli või noortekeskust, kust on laekunud enim võistlustöid.

Nüüd osalema! Koos suudame!

Projektide esitamine toimub alates 1. märtsist 2024 ja lõpeb 14. aprillil 2024 Teeviit portaalis oleva vormi kaudu.

Enne osalemist tutvu KINDLASTI konkursi tingimustega!

NB! Vaata järgi 18.10.2023 toimunud vebinari, mis tutvustab konkurssi lähemalt. Vebinari on võimalik järgi vaadata siin.

Konkursi ajakava

23.10.2023

Proovikivi ja “Koos suudame”
konkursi välja kuulutamine

10.2023 – 03.2024

Projektide kallal töötamine

1.03.2024 – 14.04.2024

Konkursitööde esitamine

17.05.2024

konkursi võitjate auhinnatseremoonia ja lõpuüritus. Ideekohvik järgmiseks hooajaks ning palju muud põnevat!

Konkursi visuaalid

Lae alla konkursi plakatid ja muud visuaalid.  Neid võib muutmata kujul levitada oma infokanalites, koolis ja noortekeskustes.

Tööde esitamine

2024. aasta konkursile on tööde esitamine lõppenud. 

Ootme teie projekte põnevusega!

Konkursi korraldab Siseministeerium koostöös mittetulundusühinguga GTL Lab, kaasates tegevustesse Kogukonnapraktika (MTÜ), Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja teadusministeeriumi.

Konkursi “Koos suudame” korralduslike küsimuste korral võta ühendust:

Minna Harjo
konkursi koordinaator

minna.harjo@siseministeerium.ee
+372 533 26793

Projektidega seotud tehniliste ja sisuliste küsimuste korral võta ühendust:

Maarja Hallik
Proovikivi koordinaator

info@proovikivi.ee
+372 5664 2177

Kogukonnapraktika võimalustega seotud küsimustes võta ühendust:

Mirell Merirand
Kogukonnapraktika projektijuht

mirell@heakodanik.ee
+372 5336 5713

Koolinoorte konkursi „Koos suudame“ statuut

1. Konkursi korraldab Siseministeerium koostöös mittetulundusühinguga GTL Lab, kaasates tegevustesse Kogukonnapraktika (MTÜ), Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja teadusministeeriumi.

2. Konkursi eesmärk on innustada koolinoori mõtlema oma kohaliku kogukonna ja ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas ise probleeme kodanikualgatuse korras lahendada, aidates sellega kaasa kogukonnakeskse valitsemisviisi mudeli juurutamisele kohalikul tasandil

3. Konkursi raames kvalifitseeruvad hindamisele võistlustööd, mille vahetu idee on arendada noorte koostööoskusi ja algatusvõimet kogukonnapõhiste või ühiskondlike väljakutsete lahendamise kaudu.

4. Võistlustööde mõju/eesmärk peab olema seotud noorte ja/või kohaliku kogukonna heaolu, tervise ja/või turvalisuse parandamisega ning Eesti 2035, Sidusa Eesti arengukava 2021-2030 või ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

5. Võistlustöid julgustatakse läbi viima nii formaalse kui mitteformaalse õppe raames koolis ja/või noortekeskustes, kusjuures eriliselt sobib konkursil osalemine ainetevahelise lõimingu, projektipõhise õppe, loovtööde, uurimustööde, ettevõtlusõppe, maailmahariduse, kogukonnapraktika kontekstis.

6. Konkursi parimad võistlustööd esitanud meeskonnad saavad esitatud idee edasi arendamiseks stipendiumi, mida rahastatakse Siseministeeriumi 2023. aasta eelarvest ja makstakse välja siseministri otsusega.

7. Konkursi korraldaja võib edastada konkursil osalejatele infot Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavate ja teiste asjakohaste konkursside kohta, et suurendada osalejate võimalusi saada rohkem/jätkuvat tuge oma projekti elluviimisel.

8. Konkurss toimub eraldi 7.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse välja kaks parimat võistlustööd. Mõlemas vanusekategoorias enim punkte saanud tööde esitajad saavad stipendiumi summas 750€ ning teise koha pälvinud tööde esitajad saavad stipendiumi summas 250€ (kokku kuni 2x 750€ stipendiumi ja 2x 250€ stipendiumi). Võidutöö juhendajad saavad 200€ stipendiumi (kokku kuni neli).

9. Konkursi raames tunnustatakse ka kooli või noortekeskust, kust on laekunud enim võistlustöid.

10 . Siseministeerium kuulutab konkursi välja oma kodulehel (www.siseministeerium.ee) hiljemalt 23. oktoobril 2023. a. ja seda jagatakse teistes infokanalites (Teeviit ja Proovikivi kodulehed, partnerite sotsiaalmeedia).

11. Võistlustööde esitamine algab 1. märts ja lõpeb 30. märts 2024. a. Võistlustööd tutvustava video link ja lühikirjeldus tuleb esitada konkursi elektroonilises keskkonnas (Teeviit) selleks ettenähtud vormil.

12. Konkursist saavad osa võtta kõik 7.–12. klassi õpilased oma kooli, huvikooli ja/või noortekeskuse meeskondades. Võistlustöö tuleb esitada meeskonnana, kus on vähemalt kaks, kuid maksimaalselt 10 noort (optimaalne meeskonna suurus on tavaliselt 4-6).

13. Võistlustöö võib esitada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Võõrkeelsetel videotel peavad olema eestikeelsed subtiitrid. Võidutööde esitlused lõpuüritusel on
eestikeelsed.

14. Võistlustööde hindamisel lähtutakse konkursi hindamisjuhendist. Konkursi võitjad kinnitatakse siseministri moodustatud hindamiskomisjoni otsusega.

15. Konkursi võitjate tunnustamine toimub aastalõpuüritusel, mis toimub hiljemalt mais 2024. a. Võidutööde nominente teavitatakse vähemalt nädal aega enne aastalõpuüritust, kus avalikustatakse stipendiumi saajad. Nominente informeeritakse võistlustöö esitamisel märgitud meiliaadressidel. Aastalõpuüritusele on oodatud nii konkursi võitjad kui ka kõik teised osalejad.

16. Konkursile esitatud võistlustööde kirjeldused ja meeskondade nimed avaldatakse Siseministeeriumi, Teeviit ja Proovikivi kodulehtedel pärast lõpuüritust.

Koolinoorte konkursi „Koos suudame“ võistlustööde hindamisjuhend.

1. Konkurss toimub eraldi 7.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse lõpuks välja kaks võidutööd, mis saavad hindamiskomisjonilt enim punkte.

2. Hinnatakse töid, mis on esitatud õigeaegselt konkursi elektroonilise keskkonna kaudu.

3. Võistlusideede hindamine algab 2. aprillil 2024. a. Võistlustöid hindab siseministri moodustatud hindamiskomisjon

3.1. siseministri moodustatud hindamiskomisjon selgitab vastavalt käesolevale hindamisjuhendile ja konkursi statuudile välja kaks parimat võistlustööd 7.-9. klasside arvestuses ja kaks parimat võistlustööd 10.-12. klasside arvestuses. Hindamiskomisjon kinnitab aktiivseimalt osa võtnud kooli või noortekeskuse tunnustuse saaja.

4. Hindamiskomisjonide töö aluseks on käesolev hindamisjuhend.

5. Hindamiskomisjonil ei ole õigust nõuda võistlustööde esitajatelt lisainformatsiooni või esitada täpsustavaid küsimusi. Hindamisel lähtutakse üksnes esitatud võistlustöö kirjalikust kirjeldusest ja videost.

6. Võistlustööde hindamisel lähtuvad hindamiskomisjonide liikmed järgmistest
punktidest:

6.1. võistlustöö vastab konkursi statuudis kehtestatud eesmärgile, sh näitab panust kohalikku kogukonda ja Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse. (Min, 0 max 5);

6.2. võistlustöö esitanud meeskond on defineerinud probleemi ja on seda piisavalt eelnevalt uurinud ning analüüsinud (nii, et selle olemus, juurpõhjused ja potentsiaalsed lahendused on põhjendatud). (Min 0, max 5);

6.3. võistlustöös esitatud probleemi lahendus (noorte projekt) lähtub kodanikualgatuse ja osalevate noorte endi võimalustest ja on reaalselt teostatav (sh. on esitatud tegevuskava ja ülevaade tehtust). (Min 0, max 5);

6.4. võistlustöös on kirjeldatud lahenduse (võimalikku) mõju kohalikule kogukonnale ja/või ühiskonnale ning see mõju on mõõdetav (nt osalejate arv, prügi maha viskamise vähenemine jms). (Min 0, max 5);

6.5. võistlustöö kirjeldus ja video annavad ülevaate punktides 6.1- 6.4 aspektidest, on ühtlase kvaliteediga, läbimõeldud ja ühtne tervik ning annavad alust arvata, et meeskonnaliikmed mõistavad oma kogukonda/Eesti ühiskonda mõjutavaid probleeme ning pakuvad neile oma kodanikualgatuse korras ja / või kogukonna abiga läbiviidavaid lahendusi. (Min 0, max 5).

6.6. lisapunkte saavad võistlustööd, mille raames on juba tegevusi läbi viidud või konkreetseid tulemusi saavutatud. (tegevuste läbiviimine 1p, kogukonna kaasamine 1p, konkreetsed tulemused 1p. Max 3p).

7. Konkursi hindamine toimub 28 palli süsteemis.

8. Tulemus kujuneb hindamiskomisjoni liikmete poolt antud hinnete keskmisest.

Skip to content