Koolinoorte konkurss “Koos suudame”

Siseministeerium koostöös Proovikivi algatusega kutsub kõiki koolinoori osalema konkursil “Koos suudame”. 

Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle eakaaslastega, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna (nt kool või kodukoha kogukond) või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas üheskoos kogukonna liikmetega neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada. 

Kas oled valmis põnevaks väljakutseks?

Ootame Sind ja Sinu meeskonda osalema

  • kui sa oled 6.-12.klassi õpilane;
  • Märkad ja mõistad noori, oma kogukonda või ühiskonda puudutavaid probleeme;
  • Sul on soov aktiivselt kaasa mõelda ja panustada nendele probleemidele lahenduste leidmisel;
  • Soovid arendada oma meeskonnatöö oskusi;
  • Naudid huvitavaid ja arendavaid väljakutseid

.. siis see konkurss on Sulle!

Osalema on oodatud vähemalt kolmeliikmelised meeskonnad 6.-12. klassist ning kutsekeskharidust omandavad noored. Julgustame tegema koostööd ka kohaliku kogukonnaga (koolipere, sinu kodukoha kogukond jne) või mõne organisatsiooniga!

Proovikivi veebilehelt leiad väljakutseid ehk proovikive, mis on loodud eesmärgiga lahendada mõnda olulist probleemi Eestis. Inspiratsiooniks põnevate ideede loomisel pakume noortele ka kontakti mõne organisatsiooniga, kes on võtnud eesmärgiks luua ühel või teisel viisil positiivset mõju. Samuti leiad lehelt abistavaid materjale, saad lisada oma meeskonna projekti kaardile ning liituda Proovikivi Facebook kogukonnaga. Lisaks leiad jooksvalt infot veebipõhiste inspiratsiooniürituste ja mentorkohtumiste kohta (täpsem info peatselt Proovikivi veebilehel ja Facebookis).


Parimatele stipendiumid

Lisaks põnevale meeskonnatöö kogemusele võib just Sinu meeskond võita rahalise stipendiumi, et projekti elluviimist toetada.

Nii 6.-9. kui ka 10.-12.klassi kategoorias:

  • 500€ stipendium I koha pälvinud projektile
  • 300€ stipendium II koha pälvinud projektile
  • 200€ stipendium III koha pälvinud projektile
  • 150€ stipendium parimate projektide juhendajatele

Ka konkursil kõige aktiivsemalt osalenud kool saab tunnustatud!

Nüüd osalema! Koos suudame! 

Projektide esitamine toimub alates 20.märtsist 2023 ja lõpeb 20.aprillil 2023 Teeviida lehel oleva vormi kaudu.

Enne osalemist tutvu KINDLASTI konkursi tingimustega!


Projektikonkursi maakondlike hindamiskomisjonide kontaktid leiad SIIT.

Konkursi tingimused
Tutvu konkursi tingimustega
Eesti keeles
Hindamisjuhis
Eesti keeles
Tutvu konkursi ajakavaga
Ajakava
31.10.2022
Proovikivi ja “Koos suudame” konkursi välja kuulutamine
oktoober 2022 - märts 2023
Projektide kallal töötamine
20.03 - 20.04.2023
Konkursitööde esitamine
juuni 2023
Konkursi võitjate auhinnatseremoonia ja lõpuüritus, kus esitletakse tehtud projekte. Ideekohvik järgmiseks hooajaks.

Esita oma meeskonna projekt

Esita oma meeskonna projekt

Aitäh Teile

Idee on edukalt saadetud!

Unknown error

Please try again later

(hindamiskriteerium: võistlustöö esitanud meeskond on defineerinud probleemi, mõistavad selle negatiivset mõju ja on seda analüüsinud (on uuritud probleemi nt oma kogukonnas, pakutud lahendusi, varasematele allikatele tuginedes, jms). (Min 0, max 5)

(hindamiskriteerium: võistlustöö vastab konkursi statuudis kehtestatud eesmärgile, sh näitab seost/panust Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse.) (Min, 0 max 5)

(hindamiskriteerium: võistlustöös esitatud probleemi lahendus (noorte projekt) lähtub kodanikualgatuse ja osalevate noorte endi võimalustest ja on reaalselt rakendatav (nt. on esitatud tegevuskava või ülevaade juba tehtust). (Min 0, max 5); lisapunkte saavad võistlustööd, mille raames on juba tegevusi läbi viidud või konkreetseid tulemusi saavutatud. (tegevuste läbiviimine 1p, kogukonna kaasamine 1p, konkreetsed tulemused 1p. Max 3p).

(hindamiskriteerium: võistlustöös on kirjeldatud lahenduse (võimalikku) mõju ühiskonnale ja / või kohalikule kogukonnale ning see mõju on ühel või teisel viisil mõõdetav (nt osalejate arv, prügi maha viskamise vähenemine jms). (Min 0, max 5);

(hindamiskriteerium: võistlustöö kirjeldus ja video annavad ülevaate hindamiskriteeriumi punktides 6.1- 6.4 aspektidest, on ühtlase kvaliteediga, läbimõeldud ja ühtne tervik ning annavad alust arvata, et meeskonnaliikmed mõistavad ühiskonda ja / või oma kogukonda mõjutavaid probleeme (või probleemi) ning pakuvad neile (sellele) oma kodanikualgatuse korras ja / või kogukonna abiga läbiviidavaid lahendusi. (Min 0, max 5).

Kontakt

Võta ühendust!

Konkursi “Koos suudame” korralduslike küsimuste korral võta ühendust konkursi koordinaatori Minna Harjoga:

+372 533 26793
minna.harjo@siseministeerium.ee

Projektidega seotud tehniliste ja sisuliste küsimuste korral võta ühendust Proovikivi koordinaatori Maarja Hallikuga:+372 56 642 177


info@proovikivi.ee


Konkursi korraldab Siseministeerium heas koostöös MTÜ-ga GTL Lab (Proovikivi), Haridus- ja Noorteametiga, MTÜ-ga Maakondlikud Arenduskeskused ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus