Koolinoorte konkurss
“Koos suudame”

Konkursile tööde esitamise tähtaega on pikendatud kuni 3. maini 2023 k.a

Siseministeerium koostöös Proovikivi algatusega kutsub kõiki koolinoori osalema konkursil “Koos suudame”. Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle eakaaslastega, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna (nt kool või kodukoha kogukond) või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas üheskoos kogukonna liikmetega neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada.

Kas oled valmis põnevaks väljakutseks?

Ootame Sind ja Sinu meeskonda osalema

 • kui sa oled 6.-12.klassi õpilane;
 • Märkad ja mõistad noori, oma kogukonda või ühiskonda puudutavaid probleeme;
 • Sul on soov aktiivselt kaasa mõelda ja panustada nendele probleemidele lahenduste leidmisel;
 • Soovid arendada oma meeskonnatöö oskusi;
 • Naudid huvitavaid ja arendavaid väljakutseid
 • .. siis see konkurss on Sulle!


Osalema on oodatud vähemalt kolmeliikmelised meeskonnad 6.-12. klassist ning kutsekeskharidust omandavad noored. Julgustame tegema koostööd ka kohaliku kogukonnaga (koolipere, sinu kodukoha kogukond jne) või mõne organisatsiooniga! Proovikivi veebilehelt leiad väljakutseid ehk proovikive, mis on loodud eesmärgiga lahendada mõnda olulist probleemi Eestis. Inspiratsiooniks põnevate ideede loomisel pakume noortele ka kontakti mõne organisatsiooniga, kes on võtnud eesmärgiks luua ühel või teisel viisil positiivset mõju. Samuti leiad lehelt abistavaid materjale, saad lisada oma meeskonna projekti kaardile ning liituda Proovikivi Facebook kogukonnaga. Lisaks leiad jooksvalt infot veebipõhist  inspiratsiooniürituste ja mentorkohtumiste kohta (täpsem info peatselt Proovikivi veebilehel ja Facebookis).

PARIMATELE STIPENDIUMID
Lisaks põnevale meeskonnatöö kogemusele võib just Sinu meeskond võita rahalise stipendiumi, et projekti elluviimist toetada. Nii 6.-9. kui ka 10.-12.klassi kategoorias:

 • 500€ stipendium I koha pälvinud projektile
 • 300€ stipendium II koha pälvinud projektile
 • 200€ stipendium III koha pälvinud projektile
 • 150€ stipendium parimate projektide juhendajatele
 • Ka konkursil kõige aktiivsemalt osalenud kool saab tunnustatud!

Nüüd osalema! Koos suudame!

Projektide esitamise tähtaega on pikendatud kuni 3. maini (k.a)! Projektide esitamine toimub  Teeviit lehel oleva vormi kaudu. Enne osalemist tutvu KINDLASTI konkursi tingimustega!

Gerli Veeleid, gerli@heak.ee

Asutus: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Henri Reeder, henri.reeder@hiiumaa.ee

Asutus: Hiiumaa Arenduskeskus

Hälis Värimäe, halis.varimae@ivek.ee

Asutus: Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Hanna-Liisa Mölder, hanna-liisa@jaek.ee

Asutus: Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Riina Hiob, riina@jarva.ee

Asutus: Järvamaa Arenduskeskus

Helen Karus, helen@arenduskeskus.ee

Asutus: Lääne-Viru Arenduskeskus

Viivika Vilja, viivika@parnumaa.ee

Asutus: Pärnumaa Arenduskeskus

Jan-Mattias Kottise, jan-mattias.kottise@polvamaa.ee

Asutus: Põlvamaa Arenduskeskus

Anu Kaar, anu@raek.ee

Asutus: Sihtasutus RAEK

Triin Arva, triin@sasak.ee

Asutus: Saare Arenduskeskus

Laura Kalaus, laura.kalaus@arinouandla.ee

Asutus: Tartu Ärinõuandla

Rasmus Onkel, rasmus.onkel@valgamaa.ee

Asutus: Valgamaa Arenguagentuur

Tiia Mikson, tiia.mikson@viljandimaa.ee

Asutus: Viljandimaa Arenduskeskus

Eliis Ermel, eliis.ermel@vorumaa.ee

Asutus: Võrumaa Arenduskeskus

Konkursi korraldab Siseministeerium koostöös mittetulundusühinguga GTL Lab, kaasates konkursi tegevustesse sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Haridus- ja Noorteameti ning MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

Konkursi ajakava

31.10.2022

Proovikivi ja “Koos suudame”
konkursi välja kuulutamine

oktoober 2022 -
märts 2023

Projektide kallal töötamine

20.03-03.05.2023

Konkursitööde esitamine

26.05.2023

Konkursi võitjate auhinnatseremoonia ja lõpuüritus, kus esitletakse tehtud projekte. Ideekohvik järgmiseks hooajaks.

Projektide esitamine on lõppenud! Aitäh kõikidele osalejatele.

Konkursi “Koos suudame” korralduslike küsimuste korral võta minuga ühendust.

Minna Harjo
konkursi koordinaator

minna.harjo@siseministeerium.ee
+372 5332 6793

Projektidega seotud tehniliste ja sisuliste küsimuste korral võta minuga ühendust.

Maarja Hallik
Proovikivi koordinaator

info@proovikivi.ee
+372 5664 2177

Koolinoorte konkursi „Koos suudame“ statuut

1.    Konkursi korraldab Siseministeerium koostöös mittetulundusühinguga GTL Lab ning tegevustesse kaasatakse ka Haridus- ja Noorteamet, Haridus- ja Teadusministeerium ning Maakondlikud Arenduskeskused.

2.    Konkursi eesmärk on innustada koolinoori mõtlema oma kogukonna (nt kooli või piirkondlik kogukond) ja ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas ise probleeme kodanikualgatuse korras lahendada.

3.    Konkursi raames kvalifitseeruvad hindamisele võistlustööd, mille vahetu idee on arendada noorte koostööoskusi ja algatusvõimet kogukonnapõhiste või ühiskondlike väljakutsete lahendamise kaudu.

4.    Võistlustööde mõju/eesmärk peab olema seotud noorte ja/või kohaliku kogukonna heaolu, tervise ja/või turvalisuse parandamisega ning Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

5.    Konkursi parimad võistlustööd esitanud meeskonnad saavad esitatud idee edasi arendamiseks stipendiumi, mida rahastatakse Siseministeeriumi 2022. aasta eelarvest ja mille maksab välja mittetulundusühing GTL Lab.

6.  Konkursi korraldaja võib eelneval kokkuleppel konkursil osalejatega edastada võistlustöid Haridus- ja Teadusministeeriumile, kui need sobivad Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldavate konkursside eesmärkide ja kriteeriumitega, et suurendada osalejate võimalusi saada rohkem/jätkuvat tuge oma projekti elluviimisel.

7.    Konkurss toimub eraldi 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse välja kolm parimat võistlustööd. Mõlemas vanusekategoorias enim punkte saanud võistlustööde esitajad saavad stipendiumi summas 500 €, hindamisjärjestuses teise koha pälvinud võistlustöö esitajad saavad stipendiumi summas 300 € ning kolmanda koha pälvinud võistlustöö esitajad saavad stipendiumi summas 200 € (kokku kuni 2×500 € stipendiumi, 2×300 € stipendiumi ja 2×200 € stipendiumi). Võidutöö juhendajad saavad 150 € stipendiumi (kokku kuni kuus stipendiumi).

8.    Konkursi raames tunnustatakse ka kooli, kust on laekunud enim võistlustöid.

9. Siseministeerium kuulutab konkursi välja oma kodulehel (www.siseministeerium.ee) hiljemalt 31. oktoobril 2022. a ja seda jagatakse ka teistes infokanalites (Teeviit ja Proovikivi kodulehed, partnerite sotsiaalmeedia).

10. Võistlustööde esitamine algab 20. märtsil 2023. a ja lõpeb 20. aprillil 2023. a. Võistlustööd tutvustava video link ja lühikirjeldus tuleb esitada konkursi elektroonilises keskkonnas (Teeviit) selleks ettenähtud vormil.

11. Konkursist saavad osa võtta kõik 6.–12. klassi õpilased oma kooli, huvikooli ja/või noortekeskuse meeskondades. Võistlustöö tuleb esitada meeskonnana, kus on vähemalt kolm õpilast.

12. Võistlustöö võib esitada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Võõrkeelsetel videotel peavad olema eestikeelsed subtiitrid. Võidutööde esitlused on aastalõpuüritusel eestikeelsed.

13. Võistlustööde hindamisel lähtutakse konkursi hindamisjuhendist. Konkursi võitjad kinnitatakse siseministri moodustatud hindamiskomisjoni otsusega.

14. Konkursi võitjate tunnustamine toimub aastalõpuüritusel, mis toimub hiljemalt juunis 2023. a. Võidutööde nominente teavitatakse vähemalt nädal enne aastalõpuüritust, kus avalikustatakse stipendiumisaajad. Nominente informeeritakse võistlustöö esitamisel märgitud meiliaadressidel.

15. Konkursile esitatud võistlustööde kirjeldused ja meeskondade nimed avaldatakse Siseministeeriumi, Teeviida ja Proovikivi kodulehtedel pärast punktis 14 nimetatud lõpuüritust.

Hindamisjuhend maakondlikele arenduskeskustele ja hindamiskomisjonile

Koolinoorte konkursi „Koos suudame“ võistlustööde hindamisjuhend.

1. Konkurss toimub eraldi 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse lõpuks välja kolm parimat võistlustööd.

2. Hinnatakse võistlustöid, mis on esitatud õigeaegselt konkursi elektroonilise keskkonna kaudu.

3. Võistlustööde hindamine algab 24. aprillil 2023. a. Juhul, kui esitatud võistlustööde arv on kuni 50 (kaasa arvatud), hindab võistlustöid punktis 3.1 nimetatud siseministri moodustatud hindamiskomisjon. Kui esitatud võistlustööde arv on 51 või suurem toimub esmalt maakondlik eelhindamine vastavalt punktile 3.2.

3.1. Siseministri moodustatud hindamiskomisjon selgitab vastavalt käesolevale hindamisjuhendile ja konkursi statuudile välja kolm parimat võistlustööd 6.-9. klasside arvestuses ja kolm parimat võistlustööd 10.-12. klasside arvestuses. Hindamiskomisjon kinnitab aktiivseimalt osa võtnud kooli tunnustuse saaja.

3.2. Maakondlikul tasandil toimuval eelhindamisel hindavad võistlustöid MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused noorte ettevõtlikkuse nõustajad, kes valivad kuni kolm tugevaimat võistlustööd mõlemast vanusegrupist ning seejärel liiguvad need võistlustööd punktis 3.1 nimetatud hindamisprotsessi.

4. Hindamiskomisjonide töö aluseks on käesolev hindamisjuhend ja konkursi statuut.

5. Hindamiskomisjonil ei ole õigust nõuda võistlustööde esitajatelt täiendavat lisainformatsiooni või esitada täpsustavaid küsimusi. Hindamisel lähtutakse üksnes esitatud võistlustöö kirjalikust kirjeldusest ja videost.

6. Võistlustööde hindamisel lähtuvad hindamiskomisjonide liikmed järgmistest punktidest:

6.1. võistlustöö vastab konkursi statuudis kehtestatud eesmärgile, sh näitab seost/panust Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse – minimaalne punktiarv 0 ja maksimaalne 5;

6.2. võistlustöö esitanud meeskond on defineerinud probleemi, mõistavad selle negatiivset mõju ja on seda analüüsinud (uurinud probleemi kogukonnas, pakutud lahendusi, varasematele allikatele tuginedes, jms) – minimaalne punktiarv 0 ja maksimaalne 5;

6.3. võistlustöös esitatud probleemi lahendus (noorte projekt) lähtub kodanikualgatuse ja osalevate noorte endi võimalustest ja on reaalselt rakendatav (nt on esitatud tegevuskava või ülevaade tehtust jms) – minimaalne punktiarv 0 ja maksimaalne 5;

6.4. võistlustöös on kirjeldatud lahenduse (võimalikku) mõju ühiskonnale ja/või kohalikule kogukonnale ning see mõju on mõõdetav (nt osalejate arv, prügi maha viskamise vähenemine jms) – minimaalne punktiarv 0 ja maksimaalne 5;

6.5. võistlustöö kirjeldus ja video annavad ülevaate punktides 6.1- 6.4 nimetatud aspektidest, on ühtlase kvaliteediga, läbimõeldud ja ühtne tervik ning annavad alust arvata, et meeskonnaliikmed mõistavad ühiskonda ja/või oma kogukonda mõjutavaid probleeme ning pakuvad neile oma kodanikualgatuse korras ja/või kogukonna abiga läbiviidavaid lahendusi – minimaalne punktiarv 0 ja maksimaalne 5;

6.6 lisapunkte saavad võistlustööd, mille tegevusi on juba läbi viidud või konkreetseid tulemusi saavutatud – tegevuste läbiviimine 1 punkt, kogukonna kaasamine 1 punkt, konkreetsed tulemused 1-3 punkti.

7. Konkursi hindamine toimub 28 palli süsteemis.

8. Tulemus kujuneb hindamiskomisjoni liikmete poolt antud hinnete keskmisest.

Anna oma panus Teeviit teemakuude 2024 loomesse!

Noorteinfoportaal Teeviit toimetab igal aastal teemakuude põhiselt avades noorte jaoks olulisi teemasid ning jagades erinevate noorte ja spetsialistide persooni- ja kogemuslugusid. Selleks, et ka järgmisel aastal pakkuda noorte jaoks huvipakkuvat sisu vajame Sinu abi! Anna oma panus vastates lühikesele küsimustikule!

Jättes oma e-maili loosime kõikide vahel välja ka Teeviit meeneid.

Skip to content