fbpx

Noorteinfokonverents noortevaldkonna töötajatele, õpetajatele, huvijuhtidele, treeneritele ja teistele noorsootöö spetsialistidele. Otsime sündmusel lahendusi, kuidas panna noorteinfo noortele arusaadavasse keelde. 

Tähistame noorteinfoportaali Teeviit sünnipäeva ja tõstame teadlikkust noorteinfo tööst, pakkudes Teeviit partneritele ja noorsootöötajatele toredaid äratundmisi eri valdkondadest.

Vaata järgi Teeviit TALK ettekandeid

Esinejad

Kadri
Koort

Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonnajuht

Kadri on Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonnajuht ning on tegelenud noortele suunatud kommuniktasioonitegevuste arendamisega riiklikul tasandil alates 2017. Oma esinemises annab ta ülevaate noorteinfo valdkonna olulisemastest arengutest üleriigilisel, piirkondlikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Kadri on Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonnajuht ning on tegelenud noortele suunatud kommuniktasioonitegevuste arendamisega riiklikul tasandil alates 2017. Oma esinemises annab ta ülevaate noorteinfo valdkonna olulisemastest arengutest üleriigilisel, piirkondlikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Maia
Klaassen

Tartu Ülikooli meediapädevuse nooremteadur

Kadri on Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonnajuht ning on tegelenud noortele suunatud kommuniktasioonitegevuste arendamisega riiklikul tasandil alates 2017. Oma esinemises annab ta ülevaate noorteinfo valdkonna olulisemastest arengutest üleriigilisel, piirkondlikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Maia on 2015. aastast tegelenud desinfo uurimise ning meediapädevuste arendamisegaeks need ole ühe mündi kaks poolt. Mis siis meie inforuumis muutunud on? Kuidas kohaneda? Ja kuidas jõuda sinna, et mõnusaks eluks vajalik info on hästi leitav, selgelt sõnastatud ning jõuab ka noorema sihtgrupini? Just nendele küsimustele Maia vastuseid otsibki. 

Brit
Mesipuu

Milos OÜ tegevjuht

Kadri on Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonnajuht ning on tegelenud noortele suunatud kommuniktasioonitegevuste arendamisega riiklikul tasandil alates 2017. Oma esinemises annab ta ülevaate noorteinfo valdkonna olulisemastest arengutest üleriigilisel, piirkondlikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Brit on tegevjuht ja turundaja. Ta on turundusega seotud olnud üle 20 aasta, olles olnud turunduse eest vastutav raadios, välimeedias, hotellis, laenufirmas ja restoranis. Nüüd on Brit pereettevõtte Milos reklaami eestvedaja ja koolitaja. Brit tegeleb Igapäevaselt turunduse teemaliste artiklite kirjutamise, teistele ettevõtetele kodulehele ja sotsiaalmeediasse õigete sõnade ritta panemisega ja sotsiaalmeedia reklaamide ülesseadmisega ning kõikidel neil teemadel koolitamise ja konsulteerimisega.

Grete
Kull

Teeviit
vabatahtlik

Kadri on Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonnajuht ning on tegelenud noortele suunatud kommuniktasioonitegevuste arendamisega riiklikul tasandil alates 2017. Oma esinemises annab ta ülevaate noorteinfo valdkonna olulisemastest arengutest üleriigilisel, piirkondlikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Grete Kull on olnud viimased 2 aastat Teeviit vabatahtlik. Grete sõnul on ta tänu Teeviida ägedale meeskonnale ja inimestele saanud kogeda uusi ja ägedaid väljakutseid, mis on pakkunud talle palju – alustades uutest teadmistest, lõpetades ägedate kontaktidega. Konverentsil jagab Grete oma lugu, võtab fookusesse noorte kaasamise ja keskendub sellele, kuidas noortel läheb ning mida nad vajavad.

Liis
Süsmalainen

Eesti Töötukassa karjäärikeskuse juht

Kadri on Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonnajuht ning on tegelenud noortele suunatud kommuniktasioonitegevuste arendamisega riiklikul tasandil alates 2017. Oma esinemises annab ta ülevaate noorteinfo valdkonna olulisemastest arengutest üleriigilisel, piirkondlikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Karjäärivaldkond ja selle edendamine on olnud minu igapäevaelu oluline osa juba enam kui kümme aastat. Lisaks juhirollile ja karjäärinõustamisele olen olnud karjääriõpetuse õpetaja ja õppejõud ning panustan valdkonna arengusse läbi Karjäärinõustajate Ühingu tegevuste. Minu jaoks on oluline, et panustaksime laste ja noorte karjäärialase teadlikkuse kasvu nii hariduses, noorsootöös kui ka tööturul. Oma tööga soovin ma panustada sellesse, et iga noor avastaks oma potentsiaali, oskaks seda rakendada ja teeks elus teadlikke valikuid oma eesmärkide suunas.

Eeva
Koplimets

Eesti LGBT Ühingu assistent

Kadri on Haridus- ja Noorteameti noorteinfo valdkonnajuht ning on tegelenud noortele suunatud kommuniktasioonitegevuste arendamisega riiklikul tasandil alates 2017. Oma esinemises annab ta ülevaate noorteinfo valdkonna olulisemastest arengutest üleriigilisel, piirkondlikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Eeva Koplimets on Eesti LGBT Ühingu assistent ja Eesti Seksuaaltervise Liidu koolitaja. Ta on pikalt töötanud puuetega inimestega ning tema huvi ja kirg on inimesed oma mitmekesisuses.

Skip to content