fbpx

Meediapädevus:
õige ja vale info eristamine

See on töötuba, mis võiks võimalusel olla toetavaks sissejuhatuseks kõikidele teistele töötubadele. Kuna töötoad on vahendid, mis aitavad noortel jõuda usaldusväärsete infoallikateni, siis õige ja vale info eristamine on oskus, mis on oluline läbivalt kõikides töötubade teemades. Töötuba annab hea ülevaate, kuidas eristada õiget ja valet infot; kuidas välistada kahtlased ja mitteametlikud allikad ning kuidas olla teadlik infotarbija.

Täida väljad ja lae materjal alla

Skip to content