Sündmused

Arvamusfestival

24.07.2020
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Kaheksas Arvamusfestival toimub 14. ja 15. augustil Paide Vallimäel. Festival toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et tasakaalukate aruteludega luua paremat arusaamist iseendast, üksteisest ja maailmast.

2020. aasta Arvamustestival juhtmõte on Eesti põhiseaduse 100. sünnipäeva valguses meie põhiõigused ja – vabadused.

Vallimäele on püstitatud seitse aruteluala ja ka kultuuri-meelelahutust pakkuv Festivaliklubi. Kahe päeva jooksul peetakse 60 arutelu ning kõige kõrvalt ei puudu ka kirju kultuuriprogramm Philly Joe’s jazzi, näituste, Paide Teatri avaliku proovi ja sünnipäeva ning Vaiko Eplikuga.

Festivali programmi on võimalik vaadata siit: https://www.arvamusfestival.ee/kava/.

Festival on külastajatele tasuta, kuid piirangute valguses võib kohal viibida 1000 inimest päevas. Kui nõue püsima jääb, algab tasuta pääsete jagamine festivali kodulehel 15. juulil. .

Festival saab teoks tänu kümnete pühendunud vabatahtlike tööle ning heade toetajate abile. Festival on osa Põhjamaade demokraatiafestivalide võrgustikust Democracy Festivals.

Arvamusfestivali korraldust toetavad Paide linn, Justiitsministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Riigikantselei, Telia, Digikultuuriaasta, Miltton, Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja Euroopa Parlamendi Büroo ning Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

www.arvamusfestival.ee
www.facebook.com/arvamusfestival
https://www.instagram.com/arvamusfestival/
https://www.flickr.com/photos/arvamusfestival/

ENG

The Opinion Festival takes place on August 14th and 15th on Paide Vallimägi. The festival brings together people from different communities who care about Estonia and the world in order to have balanced discussions and create better understanding of ourselves, each other, and the world.

The leading principle of the Opinion Festival 2020 is fundamental citizen rights- and freedoms inspired by the 100th birthday year of the Estonian constitution.

Paide vallimägi will hold seven discussion areas and the Festival Club for entertainment. Over the course of two days there will be 60 discussions. Entertainment will be present in the form of Philly Joe’s jazzbar, differen exhibitions, the birthday celebration of Paide Theatre and the music of Vaiko Eplik.

Our programme can be seen here: https://www.arvamusfestival.ee/kava/.

The festival is free for all guests, but in the light of current restrictions there can’t be more than 1000 people in the festival area in one day. If this continues, signing up for admission tickets will start on the 15th of July.

The Opinion Festival is a part of the Nordic network of festivals called Democracy Festivals and is put together with the help of dozens of volunteers from all over Estonia.

Arvamusfestival is supported by the City of Paide, the Ministry of Justice, Järvamaa Omavalitsuste Liit, National Foundation of Civil Society, Government Office of Estonia, Telia, Year of Digital Culture 2020, Miltton, European Commission’s representative office in Estonia, Euroopa Parlamendi Büroo, and Active Citizens Fund which is mediated by Open Estonia Foundation in collaboration with Estonian Civil Society.

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus