Millised on kümme enamlevinud tööintervjuu küsimust?

Igal tööintervjuul on nii-öelda tavapärased küsimused, mis annavad Sinu kohta töövestlusel kõige olulisema info. Jagame selles artiklist kõige levinumaid küsimusi, milleks võiksid kindlasti valmis olla ning jagame ka soovitusi, kuidas nendele küsimustele vastata.


1. Rääkige lühidalt endast

Ära korda kogu oma CV-d ega koorma küsijat üle aastaarvude ja detailsete kirjeldustega varasematest töökogemustest. Anna lühike ülevaade just sellest, mis sa arvad, et on antud ametikohal oluline. Räägi natuke sellest, kes sa oled ja mis on sulle oluline. Olgu selleks keskkonnahoid, sportlikud eluviisid või muu.

2. Miks te kandideerisite sellele ametikohale?

Selle küsimusega soovib tööandja teada saada, miks sa kandideerid sellele kohale ning kas sinu teadmised ja oskused vastavad ootustele. Mõtle küsimusele: kas töökuulutuses ülesloetletud tööülesanded on just sellised, mida sa igapäevaselt teha sooviksid? Kas valdkond on sinu jaoks just see, kus tahad oma teadmisi rakendada ja uusi oskusi hankida?

3. Millised on teie tugevad ja nõrgad küljed?

Tööandja tahab saada ülevaadet, milline töötaja sa oled. Ta tahab teada saada, millised on sinu omadused ja tugevused, mis toetavad sinu sobivust sellele ametikohale. Ära jäta muljet nagu loeksid ette sünonüümisõnastikku, vaid too välja peamised iseloomuomadused, mis toetavad sinu kandideerimist konkreetsele ametikohale. Näidete toomine on siin vägagi vajalik.

Iseendast positiivselt rääkida on kindlasti lihtsam kui „vigu“ loetleda. Sellegipoolest proovi pöörata sellised omadused või veel puudulikud teadmised positiivseks, öeldes näiteks, et võtad töökohustuste täitmist vahel liiga tõsiselt või räägid oma plaanidest osaleda koolitustel.

4. Kas eelistate meeskonnatööd või iseseisvalt töötamist?

See on oluline küsimus, millele ei olegi võib-olla nii kerge vastata, see sõltub ju paljuski tööst ja meeskonnast. Tööle kandideerides proovi välja uurida, milline on soovitud töö iseloom. Olgu Sinu seisukoht milline tahes, siis ole oma vastuses aus. Too näiteid, kuidas oled toime tulnud mõlemas situatsioonis. Töökorralduse osas tasub olla paindlik, sest tegelikult otsib tööandja inimest, kes suudab hästi toime tulla mõlemas olukorras.

5. Kuidas saad hakkama keerulistes või pingelistes olukordades?

Igal ametikohal võib ette tulla keerulisi olukordi või pingelisi perioode, mistõttu tahab ka tööandja teada, kuidas töötaja sellistes olukordades toime tuleb. Kuid veelgi enam saab tööandja selle küsimusega teada, kuidas töötaja ennast ise hindab ning millisena ta näeb keerulist/pingelist olukorda. Sellele küsimustele on hea vastata läbi eluliste näidete, millega oled kokku puutunud ning oluline on ka seletada, kuidas selles olukorras toime tulid või mida sellest õppisid.

6. Milliste saavutuste üle tunned kõige rohkem uhkust?

Tööandaja tahab enda meeskonda inimest, kes soovid panustada ettevõtte või valdkonna arengusse. On väga oluline, et töötaja ise ka oskaks enda õnnestumisi märgata ning end kiita. See küsimus näitab töötaja kohta ka tema ideede esitlemise ja müümise oskust ning inimeste ja olukordade analüüsivõimet. Kui töötaja oskab välja tuua õnnestumised, oskab ka enda tugevusi välja tuua ja ennast meeskonnas paigutada.

7. Kus Sa näed ennast 5 aasta pärast?

Ka see on oluline küsimus, millele polegi väga kerge vastata. Tavaliselt kiputakse arvama, et tööandja tahab teada, kas inimesel on sellel ametikohal pikad plaanid või mitte. Ilmselt vastab see ka tõele, kuid peamiselt soovitakse teada töötaja ambitsioonide ja plaanide kohta. See küsimus aitab ka väga hästi avada inimese olemust ja seda, mida ta hindab ja väärtustab.

8. Mida ootad tööandjalt?

See küsimus aitab tööandjal mõista, millist töökeskkonda ja meeskonda inimene soovib ning millised on tema ootused uuele töökohale. Tihti tuleb sellest küsimusest välja ootused otsesele juhile ja meeskonnale ning üldisele organisatsioonikultuurile, näiteks ühisüritused. Tööandja saab selle põhjal otsustada, kas töötaja ja organisatsiooni väärtused on kooskõlas.

9. Milline on Sinu palgasoov?

Ole kursis valdkonnas pakutava palgavahemikuga, ent ole ka enda oskuste suhtes kriitiline ja mõtle, mida on Sul tööandjale pakkuda. Ühe ameti esindaja võib teenida väga erinevat palka – sõltub see nii ettevõttest kui ka inimese teadmistest ja oskustest. Soovitame rääkida palgavahemikust, mis tõepoolest arvestab ka Sinu oskusi.

10. Kas Sul on küsimusi?

Sul on võimalus küsida tööandjalt omapoolseid küsimusi – kasuta kindlasti seda võimalust! Valmista alati ette mõned küsimused, et ei peaks arglikult vastama „vist mitte, sain kõik vajaliku juba teada“. Uuri ettevõtte ühisürituste, töökorralduse, miks mitte ka tervisesse panustatavate tegevuste kohta – kõik see näitab, et Sa tõepoolest tahad saada konkreetset ametikohta konkreetses ettevõttes ja tegu pole pelgalt juhusliku kandideerimisega.

Artikkel on koostatud noorteinfoportaali Teeviit poolt. 

Avaldatud noorteinfoportaalis Teeviit 2022. aastal.

Skip to content