Uued töötoad aitavad arutleda noortega tundlikel teemadel

Valminud on täiendavad noorteinfo töötubade juhendmaterjalid, mis oluliselt täiendavad 2021 aastal Eesti ANKi poolt loodud juhendmaterjale. Töötoad on koondatud seekord ka kogumikku, mis annab juhiseid ja soovitusi noorteinfotöö tegemisel.

Noorteinfo töötubade juhendmaterjalid on valdkonnas hästi vastuvõetud ning kasutatakse laialdaselt noorteinfotöö tegemisel. Aune Suve-Kütt sõnab: “Läbiviijana võin tänaseks öelda, et valminud  noorteinfo töötubade juhendmaterjalid on koostatud selliselt, et iga noorsootöötaja, kes materjalid enda jaoks läbi töötab, saab nende toel oma noortega temaatilise töötoa väga heal tasemel läbi viia. Samas on materjalid nii ette valmistatud, et neid saab korraldada nii noortekeskuses, üle digisilla või hoopis õuetingimustes.”

Töötubadel on oluline roll arendada noorte info- ja meediakirjaoskust, sh kriitilist mõtlemist. Sama toob välja ka Suve-Kütt: “Kogemustele tuginedes arvan, et koostatud materjalid on mitmekülgsed, noori kaasavad ja innustavad kaasa mõtlema, uurima ning saadud teadmisi analüüsima, et uusi teadmisi juba olemasolevate teadmistega kõrvutada.”

Iga juhendmaterjal koosneb järgmistest osadest:

  • sõnastatud infotoa eesmärk ja õpiväljundid;
  • loetletud tunni läbiviimiseks vajalikud materjalid ja ettevalmistavad tegevused;
  • kirjeldatud on ettevalmistuse protsess, muu hulgas lisa lugemismaterjalid, mis toetavad noorsootöötajat ennast teemaga kursiviimisel;
  • juhised ja materjalid etappide kaupa erinevate meetodite läbiviimiseks, kasulikud lingid tegevusteks. 

 

Töötoa käigus tutvustatakse noortele erinevaid kanaleid, kust teema kohta ikka ja jälle värsket infot leida! Seega toetab noorteinfo töötubade läbiviimine mitteformaalharidusena formaalharidust ning pakub koostöö võimalust koolidega, kus noorsootöötaja võiks õpetajaid oma tegevusega toetada.

Teemad on mitmekülgsed ja toetavad tundlike teemade käsitlemist

Töötoad on abiks ka ainetundide rikastamisel

Eelkõige toetavad need materjalid kriitilise mõtlemise arengut ja iseseisva õppija kujunemist. Distantsõpegi näitas, kui tähtis on oskus iseseisvalt õiget infot leida ja mõtestada. Teame, et tänapäeval valivad noored oma esmaseks „õpetajaks“ küsimuste korral tihti Google’i. Digiühiskonnas on see üsna loomulik viis info leidmiseks. Ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ning haridus- ja noorteameti 2019. aasta mais läbi viidud noorteinfo küsitluse tulemused näitasid, et noorte esimene valik info otsimiseks on Google, kuid kaugele maha ei jää sotsiaalmeedia. Seda enam on vaja teadvustada, et iga esimesena kuvatav infokild ei pruugi olla just see kõige õigem või usaldusväärsem. Samas on just info usaldusväärsus väga tähtis, sest 21. sajandi õppeaineid läbiv pädevus on info otsimise ja mõtestamise oskus.

Kuid küsitlusest selgus veel üks väga oluline tõsiasi – noored usaldavad suusõnalist infot, mida on jaganud sõbrad, tuttavad, lapsevanemad, aga ka õpetajad, noorsootöötajad ja teised spetsialistid. Selle põhjal võib järeldada, et kui üksi kodus olles on noore esimene valik mõni otsingumootor, siis võimaluse tekkides eelistatakse omavahelisi vestlusi ja arutlemist. Noorteinfo töötubade juhendmaterjalid pakuvadki selleks head võimalust.

Töötubade juhendmaterjalid on abistav tööriist, et lõimida spetsiifilisi teadmisi tavaelu korraldamiseks vajaliku infoga.  Töötubade juhendmaterjalide mudelid on piisavalt paindlikud ja neid saab kasutada ka koolis, kohendades neid vastavaks õppeainele ja ainetunni sisule. Seejuures pakuvad nad õpilasele väärtuslikku võimalust mõtestada infot koos usaldusväärse täiskasvanuga, et julgemini iseseisvale elule vastu astuda.

Allikad: Õpetajate Leht

Artikli toimetas noorteinfoportaal Teeviit noorteinfo peaekspert Kaie Pranno.

Skip to content