Tutvu uute noorteinfo töötubade teemade ja juhenditega!

Valminud on uued noorteinfo töötubade juhendmaterjalid 12-l erineval teemal, mis toetavad noortega tundlike teemade käsitlemist ning info- ja meediakirja oskuse arendamist. Täiendavalt on koostatud praktiline kogumik, mis annab hea ülevaate kuidas noorteinfo töötubasid ellu viia.

Noorteinfo töötoad

Töötoad on praktiline tööriist noorsootöötajale noorteinfo temaatiliseks käsitlemiseks. Uued töötoa teemad vastavad noorte huvidele ja vajadustele ning on kaardistatud koostöös nii noorte kui ka noortega töötavate spetsialistidega. 

Uued teemad on veipimine, alkohol, kanep, seksuaalharidus, rahuharidus, tehisintellekt, porno, tervislik eluviis ja inimõigused.

Ühtekokku on nüüdseks loodud töötubade juhendmaterjale 26-l erineval teemal.

Kogumik: noorteinfo töötubade läbiviimine

Kogumik annab ülevaate nii teooriast kui ka praktilised tööriistad noorteinfotööks, sh on kogumikku koondatud kõik noorteinfo töötubade juhendmaterjalid.

Juhendmaterjalide ja kogumiku loomist rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriski noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames.

Artikli on koostatud Haridus- ja Noorteameti noorteinfo peaekspert Kaie Pranno.

Skip to content