Mis on motivatsioonikiri?

Tavaliselt esitatakse tööle kandideerimisel lisaks CV-le ka motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjas kirjutad, miks just sina sobid sellele ametikohale, millele kandideerid. Seda tehes lähtu töökohale esitatavatest nõudmistest, ootustest ning töökohal vajaminevatest oskustest.

Motivatsioonikiri on oma ülesehituselt kaaskirja põhjalikum versioon, millega saad juhtida tähelepanu oma tugevatele külgedele ja senistele saavutustele. Motivatsioonikirja kirjutades pea meeles, et selle sisu peab äratama tööandja suurema huvi sinu vastu. Motivatsioonikirja pikkus on tavaliselt üks lehekülg.

Koosta motivatsioonikiri teemalõikude kaupa:

 • Esimeses lõigus kirjuta üldiselt põhjusest, miks otsustad kandideerida: põhjus, töökoht, millele kandideerid ja näiteks ka allikas, kust said teavet vabast töökohast.
 • Teises lõigus rõhuta oma oskuste, kogemuse ja hariduse neid osi, mis tulevad antud töökohal töötamisel kasuks. Pea meeles, et motivatsioonikiri täiendab CV-d, mitte ei korda seda.
 • Kõige olulisem on motivatsioonikirja kolmas lõik, kus põhjendad, miks oled motiveeritud just sellele ametikohale kandideerima ning millist väärtust teie tööle võtmine tööandjale annab.
 • Neljandas lõigus tehke lühike kokkuvõte. Täpsusta, et kirjale on lisatud teie CV. Võid lisada ka märke oma valmisoleku kohta vastata tööandja soovi korral täiendavatele küsimustele ning ootuse osaleda tööintervjuul.
 • Kirja lõppu kirjutad oma nimi ja kontaktid.

Soovitusi motivatsioonikirja kirjutamiseks:

 • Jäta meelde, et motivatsioonikirja eesmärk on anda vastus tööandja küsimusele „Miks just Sina sobid kõige paremini väljakuulutatud ametikohale?“.
 • Ole uhke, kuid hoidu endast parema mulje jätmisest! Ole aus nii iseenda kui tööandja vastu! Kuid samas ole tehtu ja saavutuste üle uhke! Too kindlasti näiteid, sest need aitavad Sinu väidetele sisu anda. Kui kirjutada lihtsalt, et olen tubli, tark ja osav, siis vaevalt see tähelepanu tõmbab. Aga kui kirjutada, kuidas sa oled näiteks vabatahtlikuna panustanud ja milliseid projekte juhtinud ning mida sa sellest õppinud oled, siis see annab juba oluliselt rohkem infot.
 • Varu aega! Ära jäta motivatsioonikirja kirjutamist viimasele minutile. Võta motivatsioonikirja kirjutamiseks mitu päeva aega – esmalt kogu mõtteid ja kirjuta üles märksõnu, millest tahaksid kirjutada. Kui tekst on valmis, lase sel mõnda aega niisama seista ja vaata näiteks järgmisel päeval uuesti üle. Värske peaga võib tekkida uusi mõtteid ja silma võivad hakata ka kirjavead.
 • Küsi abi! Hea mõte on motivatsioonikirja kirjutamisse kaasa ka enda pere ja sõpru. Uuri neilt, kuidas nemad sind kirjeldaksid, mida nad sinu kiituseks ütleksid ja milliseid õnnestumisi esile tooksid. Ise kipume sageli olema liiga tagasihoidlikud ja pidama mõningaid saavutusi tühisteks, samas kui teised nii ei arva.
 • Õigekiri ja esmamulje! Korrektne õigekiri kõneleb kandideerija sõnaseadmise ja kirjaliku eneseväljendamise oskuste kohta palju ning jätab sinust hea esmamulje. Abi küsimine on hea mõte ka õigekirja kontrollimiseks! Palu mõnel sõbral, vanemal või õpetajal kirjatööle pilk peale heita, sest teine inimene märkab paremini väikeseid kirjavigu või konarusi.
 • Ole korrektne! Vormista oma motivatsioonikiri korrektselt ja nõuetekohaselt. Ära kirjuta näiteks pikemalt kui lubatud (1-1,5 A4) ning veendu, et sinu nimi, kontaktid ja koht, kuhu kandideerid oleksid kergesti leitavad. Soovitatav on kasutada mõnd enamlevinud kirjašrifti, nagu näiteks Times New Roman või Arial kirjasuurusega vahemikus 10-12.
 • Ära heitu lausetest „vajalik 2-aastane töökogemus valdkonnas“ või „töö eeldab 3-aastast kogemust ametikohal“. Kui sul on piisvalt teadmisi ja oskusi töökirjelduses väljatoodud tegema, siis väiksem töökogemus samas valdkonnas või ametikohal ei ole kindlasti see, mis sind konkurentsist välistab.

Koostatud Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee põhjal.
Töötukassa eesmärk on tööturupoliitika elluviimine.
Avaldatud noorteinfoportaalis Teeviit 2022. aastal.

Skip to content