Kätrin Zupsmann: väärtuste ja tõekspidamiste kujunemise mõtted

Enesearengu ja iseseisvusega seoses on oluline rääkida ka väärtustest ja tõekspidamistest, sest need mõjutavad seda, kuidas toimib meie igapäevaelu. 

Väärtused ja tõekspidamised võivad olla sellised, mille oled pärinud oma perekonnalt ning sellised, mis kujunevad sinuga koos aja jooksul. Väärtustada võivad inimesed peaaegu kõike, alustades perekonnast ja vabadusest ning lõpetades elu ja ajaga. Tõekspidamised võivad meie hinnangul olla ka printsiibid, näiteks igal hetkel ausaks jäämine. Tihti on inimeste tõekspidamisi kutsutud ka elumotodeks. 

Väärtused mõjutavad meie elus eelkõige seda, kuidas me igapäevaselt mõtleme ning mingeid hetki, inimesi, asju hindame. Väärtustades enim perekonda või sõpru, hindame aega, mida veedame koos nendega. Väärtustades võrdsust, mõtleme sellele iga päev, kuidas homme saaks ühiskond olla võrdsem. Väärtustades neid võimalusi, mida elu pakkunud on, mõtleme sellele alati tagasi heldimuse ja tänulikkusega. Tõekspidamised mõjutavad pigem seda, milliselt me iga päev toimime. Hoides kinni mõttest, et mina olen ise kõige tähtsam inimene, paneme end alati esikohale. Mõeldes sellele, et oluline on aktsepteerida kõiki inimesi, teemegi me seda. Kinnitades endale iga päev, et pean täna olema parim versioon iseendast, ärkadki hommikuti tundega, et pead olema enamat kui keskpärane. 

Kõige rohkem väärtustavad inimesed elementaarseid asju, milleks on näiteks perekond, raha, tervis, ausus, võrdsus, vabadus ja empaatiavõime. Neist peaaegu kõiki võivad väärtustama õpetada ka perekond, aga tihti tunnistatakse, et aja ja kogemustega muutub mõni neist domineerivamaks või hoopiski nõrgemaks. Ajaga võib väärtustama hakata veel näiteks enesearmastust, sõpru ja aega. 

Tõekspidamisi on inimestel erinevaid ning suur osa neist on välja kujunenud ajaga. Mõned tõekspidamised võivad olla näiteks sellised: “Kui millegagi alustad, siis anna endast parim”, “Kui keegi võrdsuse eest ei võitle, siis seda ei saagi maailmas olema” ja “Treat people with kindness”. Perekond võib mõjutada tõekspidamiste kujunemist, mis on seotud näiteks valetamisega. 

Iga inimene on loonud oma maailma, mille järgi ta elab. Sinna on koondatud kõik tema tõekspidamised ja väärtused, milledele teine inimene ei tohiks hinnanguid anda. Siiski, ei tohiks inimene käituda ebaväärikalt teise inimese suhtes, tuues vabanduseks mingi tõekspidamise puudumise. 

Väljatoodud väärtused ja tõekspidamised on üldised ning need on koondatud kokku Teeviida vabatahtlikelt. Me soovime, et inimesed mõtleksid rohkem võrdsusele ning enese ja elu väärtustamisele. Ja seda nii iga päev. 

Artikli kirjutas noorteinfoportaal Teeviit Sisuloome- ja koostöösuhete tiimiliige Kätrin Zupsmann.

Avaldatud noorteinfoportaalis Teeviit 2021. aastal. 

Skip to content