Infotuba

Nende töötubade juhendite eesmärk on toetada noorte informeeritust ja teadlikkust erinevatest võimalustest ning valikutest oma elu paremaks korraldamiseks. Töötubade juhendmaterjalid on viieteistkümnel erineval teemal fookusega noorteinfole, sh Teeviit noorteinfoportaali tutvustamine eri vanustes noortele.

Töötuba on tööriist noortega töötavatele spetsialistidele noorteinfo temaatiliseks käsitlemiseks ning vahend info- ning meediakirjaoskuse arendamiseks. Töötube saavad materjalide toel ellu viia ka noored teistele noortele..

Loe soovitusi juhendmaterjalide kasutamiseks: noorteinfo töötubade läbiviimise juhend.

Töötoas osaleja (noore) tagasiside

Перейти к содержимому