Osale vaimse tervise kirjaoskuse küsitluses

Küsitluse eesmärk on koguda infot noortega töötavate spetsialistide vaimse tervise kirjaoskuse kohta noorteinfotöös. Küsitlus on avatud kuni 24.05.2023 ja seda saab täita eesti keeles. 

Küsitlus on seotud Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur ERYICA rahvusvahelise projektiga YIMinds” (inglise k Youth Information Minding young people’s mental health), mis keskendub noorte vaimse tervise teemale.

“YIMinds” eesmärk on väärtustada noorte heaolu toetamist läbi noorteinfoteenuse ning noorteinfotöö ja toetada noortega töötavate spetsialistide vaimse tervise kirjaoskust (inglise k mental health literacy). Projekti rahastatakse Eramus+ vahenditest.

Vaimse tervise kirjaoskus on osa tervisealasest kirjaoskusest, millega kaasnevad teadmised, oskused ning motivatsioon mõista, hinnata ja kasutada tervisega seotud informatsiooni, et teha otsuseid mis puudutavad tervise edendamist, tervishoidu, haiguste ennetamist, et parandada ja hoida elukvaliteeti kogu elu jooksul.

Küsitlus asub EU Survey keskkonnas on jagatud kolmeks osaks: 1) teadmised, 2) oskused ja ressursid, 3) ennetamine. Küsitlusele saab vastata kuni 24.05.2023. Vastamiseks vali paremalt eesti keel.

Kogutud informatsioon on aluseks oskuste, hoiakute ja teadmiste taseme väljaselgitamiseks. Infot kasutatakse projekti sisulistes tegevustes, mille tulemusena koostatakse juhis noortega töötavatele spetsialistidele vaimse tervise teemade käsitlemiseks noorteinfotöös, sh kuidas pakkuda noortele infot, tuge ning neid vajaduse korral suunata (täiendav info, teenused, vastuvõtud, jms).

Projekti partnerid on: De Ambrassade (Belgia), IASIS (Saksamaa), Harno (Eesti), Comunidad de Madrid (Hispaania), Cyprus Youth Council (Küpros), Österreichische Jugendinfos (Austria), Young Scot (Šotimaa), Eurodesk Brussels Link (Belgia).

Lisainfo ja küsimused Kadri Koort kadri.koort@harno.ee.

Skip to content