Tuleviku tegija teekond: kas homsed oskused tulevad koolist, huviringist või YouTube’ist?

Rakendusliku Antropoloogia Keskus ja Eesti Uuringukeskus viisid StartUp Estonia tellimusel läbi laiaulatusliku uuringu “Tuleviku tegija teekond: kas homsed oskused tulevad koolist, huviringist või Youtube’ist?”. Uuringust selgub, et noortele pakub huvi MATIK valdkond, kuid sellega tegelemist piirab ajapuudus ning vähene usk oma võimetesse. 

Ühe olulise probleemina tuuakse esile, et formaalharidus ja mitteformaalharidus ei ole omavahel piisavalt integreeritud. Selle lahenduseks pakutakse mitmeid tegevusi, mis soodustavad integreemimist, näiteks õpimärkide süsteemi väljatöötamist, personaalset huvi- ja õpirada ning võrgustiku loomist. 

Ka noorteinfol on kindel roll MATIK valdkonnas. Uuringu koostajad teevad ettepaneku, et MATIK valdkonnas noored senisest enam  iseseisvalt tegutseksid, peab noorte teadlikkust tõstma iseõppimise võimalustest.

Loe pikemalt:

Täismahus raport (89 lk)
Lühiversioon (21 lk)

Skip to content