Tule infotundi “Noorteinfo töötubade juhendmaterjalid ja kogumik”

Kutsume kõiki noortega töötavaid spetsialiste 19. oktoobril kell 10.00 infotundi, kus tutvustatakse vast valminud noorteinfo töötubade juhendmaterjale ning praktilist kogumikku.

Sel aastal on valminud täiendavad juhendmaterjalid noortega töötavatele spetsialistidele, et käsitleda noorte jaoks aktuaalseid teemasid. Töötubade juhendite eesmärk on toetada noorte informeeritust ja teadlikkust erinevatest võimalustest ning valikutest oma elu paremaks korraldamiseks. Valminud on ka kogumik, kust saab ülevaate teoreetilisest käsitlusest ning tuge noorteinfotöö tegemisel. 

Töötuba on tööriist noortega töötavatele spetsialistidele noorteinfo temaatiliseks käsitlemiseks ning vahend info- ning meediakirjaoskuse arendamiseks. Töötube saavad materjalide toel ellu viia ka noored teistele noortele. 

Registreeru infotundi hiljemalt 17.10.2023

Skip to content