Teeviit teemakuud 2023

Noorteinfoportaal Teeviit on ka järgmiseks aastaks koostanud teemakuud, kuhu on oma sisendi andnud üle 500 noore ning mitmed Teeviit partnerid. 2023 on ka kuulutatud Euroopas oskuste aastaks ning Eestis kultuuriministeeriumi eestvedamisel liikumisaastaks.

Sel sügisel küsisime noortelt, millised on nende jaoks olulised teemad ning kuumad trendid. Kokku laekus vastuseid 530 ja üle kogu Eesti igas vanusegrupis. Küsitlusest selgus, et aastaga on üheks olulisemaks teemaks tõusnud raha ja sissetuleku temaatika, mis on ka ühiskonnas esile kerkinud. Vaimse tervise ja heaolu kõrvale on tõusnud ka füüsilise tervise, sh toitumise  ja liikumise ning seksuaalsuse ja suhete teema. Uurides, millised on “kuumad” teemad noorte seas, siis see ei erine oluliselt eelnevast. Top kolmes on esindatud vaimne tervis, rahatarkus ning suhete ja seksuaalsusega seotud teemad. Vanuseliselt esines erinevusi mõningate teemade osas – nooremate seas oli “kuumaks” teemaks näiteks sotsiaalmeedia ja riskikäitumine, kuid vanemate noorte seas töö ja karjääriganing rahvusvaheliste võimalustega seotud teemad. Täiendavalt uurisime veel noorte infokanaleid ja info tarbimise vorme, sellest kõigest aga lähemalt juba jaanuarikuus Harno blogis.

Noorte vastustest lähtuvalt võtame ka järgmisel aastal iga kuu ühe teemafookuse ning koondame noorte jaoks olulise info. Täiendavalt jagame ka põnevaid pakkumisi ja sündmusi ning anname hoogu liikumisaastale, mis aitab hoida nii füüsilist kui vaimset tervist.

Vaata täpsemalt, millised 2023 aasta teemakuud ning lae endale alla teemakuude plaan:

Teeviit teemakuud 2023
Teeviit teemakuud 2023 töölehega (EE)
Teeviit teemakuud 2023 töölehega (RU)

Allikas: https://www.teeviit.ee/mis-on-teeviit/teemakuud/

Skip to content