Teenustedisaini kogumik “The DesYIgn Toolkit”

Kogumiku eesmärk on toetada noortevaldkonna ning noorteinfo töötajaid noortele suunatud teenuste disainimisel teenusdisaini põhimõttel.

Kogumik anti välja Erasmus+ projekti “DesYIgn” raames ning sellesse on panustanud noortevaldkonna organisatsioonid üle-Euroopa.

Kogumiku leiad ERYICA veebist sellelt lingilt. 

Allikas: https://www.eryica.org/tools-resources

Skip to content