Osale noorteinfo baasteadmiste koolitusel

Kutsume noortevaldkonna töötajaid YIntro noorteinfo baasteadmiste koolitusele. Koolitus on sobilik ka noortevaldkonnas äsja alustanud või noorteinfotööga varasemalt mitte kokku puutunud töötajatele.    

YIntro on ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) koolitusprogramm, mille üldeesmärk on aidata kaasa noorteinfo kättesaadavuse tagamisele ja teenuse arendamisele, selle kvaliteedi parandamisele. 

Koolitus koosneb lühikestest loengutest, töötubadest ning osalejate poolt läbiviidavatest praktilistest ülesannetest kolmes moodulis. Tutvu ka YIntro tutvustava inglise keelse infoga: www.eryica.org/yintro. 

Registreeri koolitusele kuni 22.04.2024 siin lingil.  

Koolituse kogumaht on 28 tundi, millest 16 tundi läbitakse kontaktõppena ning 12 tundi individuaalse e-õppena 4 nädala jooksul. Koolitus on tasuta. 

Koolituse moodulid ning toimumise ajad: 

Sissejuhatav nädal noorteinfo koolitusse, 1.-12. mai 2024 (2 nädalat) 

  1. moodul: Noorteinfo arendamine, põhimõtted ja noorteinfo praktikas.

TALLINN, 15. mai 2024 

  1. moodul: Noortega töötamine noorteinfo keskkonnas ja noorteinfo praktikas.

E-ÕPE, 20. mai – 2. juuni 2024 (2 nädalat) 

  1. moodul: Noortega töötamine noorteinfo keskkonnas ja noorteinfotöö jätkusuutlik areng.

TALLINN, 4. juuni 2024 

Koolituse sihtrühm on noorsootöö spetsialistid (huvijuhid, noorsootöötajad, noorsootöö koordinaatorid, spetsialistid jne), kes igapäevaselt töötavad noortega või korraldavad noorteinfotööd. 

Kohtade arv on koolitusel piiratud. Koolituse korraldaja jätab endale suurema huvi korral õiguse valida osalejaid registreerimisvormis kirjeldatud varasema kogemuse ja motivatsiooni põhjal. Koolituse täies mahus läbinutele väljastatakse tunnistus osalemise kohta. Koolitus toimub kontaktkoolitusena ja e-õppena. 

Koolitust viivad läbi ERYICA koolitajad Kaie Pranno ja Kadri Koort. 

Kadri Koort on ERYICA koolitaja aastast 2022 ning tegelenud üleriigilisel tasandil noorteinfo valdkonna arendamisega seotud tegevustega, sh noorsootöötajate noorteinfoga seotud baasteadmiste toetamisega üle seitsme aasta. Ta õpetab ka Tallinna Ülikoolis noorsootöö tudengitele infotöö ja noorteinfo ainet.  

Kaie Pranno on ERYICA koolitaja aastast 2018 ning viinud läbi nii Yintro kui ka Digital YIntro koolitusi. Kaie on Haridus- ja Noorteametis noorteinfo peaekspert toetades noorteinfo kvaliteediarengut üle Eesti. Lisaks õpetab ta Viljandi kultuuriakadeemias elukestva õppe ja karjääriteenuste korraldust. 

Koolituse viib läbi Haridus- ja Noorteameti noorteosakond. Lisainfo kaie.pranno@harno.ee. 

Skip to content