Noortekeskuste liikumapanev jõud

Kultuuriministeeriumi eestvedamisel on 2023. a kuulutatud liikumisaastaks. Algatuse eesmärk on tõsta teadlikkust liikumisaktiivsuse olulisusest ning nügida eelkõige neid, kellele on omane istuv elustiil, mis kokkuvõttes toob järjest varem kaasa kõikvõimalikke tervisehädasid, nii vaimseid kui füüsilisi. 

Paraku on istuva eluviisiga ka üha enam lapsi ja noori. 2021. aastal Tartu Ülikooli liikumislabori ning Ühendus Sport Kõigile poolt läbi viidud õpilaste liikumisaktiivsuse uuringu tulemustest selgub, et kehaliselt piisavalt aktiivsed on vaid veerand lastest ja noortest. Tähelepanuväärne on veel asjaolu, et isegi kui nädala sees veel ollakse aktiivsed, siis nädalavahetusel kukub liikumisaktiivsus märgatavalt. Mida sellest võib järeldada?

Ilmselgelt on laste liikumisharjumused muutunud, mistõttu ei saa enam loota sellele, et „küll need lapsed liiguvad ja mängivad kuskil õues“ – nad ei tee seda. Seetõttu on vajalik ümber mõtestada ka laste ja noortega tegelevate institutsioonide roll liikumisaktiivsuse soodustamisel. Avatud noortekeskused on võitnud paljude laste ja noorte tähelepanu, sinna tahetakse tulla aega veetma ning sõpradega kohtuma, seal on juhendajad, kes tegutsevad noorte jaoks ja koos noortega. 

Liikumisaktiivsuse tõstmise ülesande lahendamisse saavad noortekeskused kahtlemata panustada, kõnetades teadlikult näiteks neid lapsi ja noori, keda ei paelu osalemine spordiklubide treeningutel kas nende liigse võistluslikkusele suunatuse või muul põhjusel. Kindlasti väga paljudes kohtades seda ka tehakse erinevate ürituste, teemapäevade jms kaudu, kuid liikumistegevused võiksid ollagi noortekeskuse igapäeva osa, nö hea tava – sinna tuldaks mängima õuemänge, matkama, tegema hoovisporti, kõike seda, mida üksi ei viitsi, aga üheskoos on tore ette võtta

Omaette väärtus oleks ka, kui noorsootöötaja kutsestandardis käsitletaks liikumisaktiivsuse toetamist kui ühte osa noorsootöö korraldamisest ning kasvaks noorsootöötajate endi liikumisalased teadmised ja oskused ning seeläbi teadlikkus ja vilumus aidata kaasa liikumisalaste eesmärkide saavutamisele. Liikumisaasta algatus on hea võimalus mõtestada liikumist laiemalt, luua uusi traditsioone ja harjumusi, kaasata täiendavaid osapooli – selleks, et oleksime tervemad ja rõõmsamad. Ootame kõiki noortekeskusi liituma liikumisaasta algatusega, ammutama inspiratsiooni teemakuudest ning nakatama noori liikumispisikuga. Hakkame liigutama, päriselt!

Kust leida lisainfot?

Uuri lähemalt veebi www.liikumisaasta.ee ja leia olulist infot esialgu oma töö toetamiseks allolevatelt linkidelt: 

  1. Teemakuude plaani leiad siit.
  2. Sündmuste kalendri leiad siit
  3. Kujundused, plakatid, logod jm leiad siit


Janne Tomberg

Liikumisaasta projektijuht
SA Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus

 

Skip to content