Noorteinfo uuringu raport ja tutvustava veebiseminari järelevaatamine

Uuringu “Noorte infovajaduste ning kohaliku ja riikliku tasandi noorteinfo kvaliteedi ning kättesaadavuse analüüs” tulemusi tutvustav veebiseminar toimus 12.03.2024 Haridus- ja Noorteameti noorteosakonna eestvedamisel.

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS ja selle eesmärk oli saada ülevaade 7–26-aastaste noorte infovajadustest, hinnangutest noorteinfo kättesaadavusele ja kvaliteedile (sh digitaalsetes kanalites) ning infokanalite eelistustest ja riikliku ning kohaliku tasandi noorteinfo korraldajate arvamustest noorteinfo kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest.

Uuring valmis Haridus- ja Noorteameti tellimusel ning on kaasrahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Skip to content