Noorteinfo baasteadmiste koolitus YIntro

Kutsume noortevaldkonna töötajaid YIntro noorteinfo baastedmiste koolitusele. Koolitus on sobilik ka noortevaldkonnas äsja alustanud või noorteinfotööga varasemalt mitte kokku puutunud töötajatele.   

YIntro on ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) koolitusprogramm, mille üldeesmärk on aidata kaasa noorteinfo kättesaadavuse tagamisele ja teenuse arendamisele, selle kvaliteedi parandamisele.

Koolitus koosneb lühikestest loengutest, töötubadest ning osalejate poolt läbiviidavatest praktilistest ülesannetest kolmes moodulis. Tutvu ka YIntro tutvustava inglise keelse infoga: www.eryica.org/yintro.

Registreeri koolitusele kuni 21.08.2023 siin lingil. 

Koolituse kogumaht on 28 tundi, millest 20 tundi läbitakse kontaktõppena ning 8 tundi individuaalse õppena 4 nädala jooksul. Koolitus on tasuta, sh majutus.

Koolituse moodulid ning toimumise ajad:

1. moodul: Noorteinfo arendamine, põhimõtted ja noorteinfo praktikas
TALLINN, 28.-29.08.2023 (1,5 p)

2. moodul: Noortega töötamine noorteinfo keskkonnas ja noorteinfo praktikas
E-ÕPE, 04.-22.09.2023 (3 nädalat)

3. moodul: Noortega töötamine noorteinfo keskkonnas ja noorteinfotöö jätkusuutlik areng
TALLINN, 25.-26.09.2023 (1,5 p)

Koolituse sihtrühm on noortevaldkonna spetsialistid (huvijuhid, noorsootöötajad, noorsootöö koordinaatorid, spetsialistid jne), kes igapäevaselt töötavad noortega või korraldavad noorteinfotööd.

Kohtade arv on koolitusel piiratud. Koolituse korraldaja jätab endale suurema huvi korral õiguse valida osalejaid registreerimisvormis kirjeldatud varasema kogemuse ja motivatsiooni põhjal. Koolituse täies mahus läbinutele väljastatakse tunnistus osalemise kohta. Koolitus toimub kontaktkoolitusena ja e-õppena.

Koolituse viib läbi Haridus- ja Noorteameti noorteosakond. Lisainfo kadri.koort@harno.ee või kaie.pranno@harno.ee. 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Skip to content