Noorsootöö nädal 14 “Erinevus rikastab” toimub 11.-17.11.2024 

Noorsootöö nädala fookusesse on sel aastal teema, mis puudutab meid kõiki. Maailm on üha enam globaliseeruv ning erinevate kultuuride ja rahvuste kohtumised on muutumas aina tavalisemaks. Samuti on ka mitmekesisuse ja erinevuste aktsepteerimine ning mõistmine olulisem kui kunagi varem.

Sel aastal pööratakse erilist tähelepanu sõnadele mitmekesisus, kultuuririkkus, väärtused, kaasamine, võrdsed võimalused ja rahvusvahelistumine. Keskendutakse kultuuririkkuse ja mitmekesisuse väärtustamisele ja mõtestamisele, noorte (sh rändetaustaga ja erivajadustega) kaasatuse toetamise ja võrdsete võimaluste tagamisele ning rahvusvahelise noorsootöö ja noorteinfo võimalustele.  

Nädala tähistamine toimub sel aastal 14. korda ja leiab aset 11.- 17. novembril 2024.  

Noorteinfoportaal Teeviit ja Haridus- ja Noorteamet kutsuvad noori, noorte- ja haridusvaldkonna töötajaid ning -asutusi, partnereid, otsustajaid ning teisi osapooli valmistuma ette ning planeerima nädala tähistamist.  

Noorsootöö nädal on üle-eestiline sündmus, mille raames pööratakse tähelepanu noortele, noortega töötavatele spetsialistidele ning noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalustele. Nädal toob esile ka noortevaldkonna töötaja kutse ja kutse väärtustamise. 

Nädal leiab aset 11.- 17. novembril 2024. 

Igal aastal on nädala fookuses erinev teema ning selle raames kutsutake sihtrühmi sündmustes ja tegevustes osalema ning neid ka ise korraldama. Noorteinfoportaal Teeviit koordineerib nädala maandumislehte noorsootoonadal.ee, kus on olemas põhiinfo nädala teemast ja võimalus registreerida üle Eesti toimuvad sündmused kaardirakendusele. 

Skip to content