Mitmekeelne veebileht toetab tööd muukeelsete noortega

Teeviit Youth Info on veebileht, kust leiad 10 eri teemavaldkonna kohta info, mis pärineb usaldusväärsetest ja kontrollitud allikatest. Teemadena on kajastatud õppimine, noorsootöö, meediapädevus, töötamine, rahatarkus, noorte õigused, füüsiline tervis, vaime tervis, seksuaaltervis, suhted, keskkond, ohutus.

Veebilehel asuv info on identne neljas keeles: eesti, ukraina, vene ja inglise keeles. See tähendab seda, et kui sa avad näiteks vaimse tervise teemalise kajastuse eesti keeles, on täpselt sama kajastus olemas ka teistes keeltes. Veebilehe materjale saad kasutada tööd muukeelsete noortega kui tekib vajadus jagada noortele infot, nippe ja nõuandeid ühe või teise teema kohta, kuid keelebarjääri tõttu on see raskendatud.

Kuidas veebilehte kasutada?

  1. Ava veebileht www.teeviit.ee/youth-info
  2. Tutvu rubriikide ja lisatud sisuartiklitega
  3. Kui oled leidnud endale vajaliku ja sobiva kajastuse ning soovid seda näiteks ukraina keeles, siis vaheta ülal paremalt keelt ja Sulle avaneb kajastus valitud keeles.

 

Kogu veebilehelt leitud sisu on kasutamiseks noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele.

Teeviit vahendab noortele vajalikku ja neile suunatud infot noortepärasel viisil ning kujul arvestades noorte huve ja nende seas levinud trende. Noorteinfo on vahetult kättesaadav, kallutamata, usaldusväärne ja kontrollitud, järjepidevalt uuenev ja arenev, noortepärases sõnastuses ja vormis, noortele sobival viisil ja kujul, ollakse kursis uuemate trendidega.

Noorteinfoportaal Teeviit suunab ja pakub vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas. Portaalis on võimalus lugeda noorte kogemuslugusid, leida vajalikud kontaktid nõu ja abi saamiseks ning saada infot pakkumiste ja sündmuste kohta. Teeviit sisutegevus toimub teemade põhimõttel ning igal kuul on fookuses konkreetne teema, loe Teeviit teemakuudest.

Noorteinfo arendamise aluseks on noorte seas läbiviidud uuringud ja konsultatsioonid ning seda arendatakse riiklikul tasandil lähtuvalt erinevatest teemadest koostöös siduspartneritega. Teeviit tegevust korraldab Haridus- ja Noorteamet, www.harno.ee.

“Teeviit Tulevikku” sarjas loodud digitaalseid noorteinfo tooteid (veebinarid, taskuhäälingud, lühivideod) rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Skip to content