Käesolev aasta on kuulutatud Euroopa oskusteaastaks

Euroopa Komisjoni poolt on tänavuse aasta kuulutatud Euroopa oskuste aastaks, mis kestab 9. maist 2023 kuni 8. maini 2024. Aasta fookuses on elukestev õpe, digi- ja rohepööre ning uute oskuste ja teadmiste omandamine. 

Euroopa oskuste aasta annab uue hoo elukestvale õppele, andes inimestele ja ettevõtetele võimaluse panustada rohe- ja digipöördesse ning toetades innovatsiooni ja konkurentsivõimet. Tänavuse Euroopa oskuste aasta „Get inspired, get involved, get skilled“ fookuses on kolm peamist teemat:

1) digi- ja rohepöördeks vajalikud oskused;
2) täiend- ja ümberõpe vastavalt tööturu vajadustele;
3) kvalifikatsioonide tunnustamine.

Kvalifitseeritud tööjõud aitab kaasa jätkusuutlikule kasvule, toob kaasa innovatsiooni ja suurendab ettevõtete konkurentsivõimet. Oskustega töötajaskonnal on paremad töövõimalused, aga ka suuremad võimalused ühiskonnaelus kaasa lüüa. Sellega tagatakse, et majanduse taastumine ning rohe- ja digiüleminek on sotsiaalselt aus ja õiglane.

Kuidas osa saada ja osa võtta?

Noorte- ja haridusvaldkonna tegijad on oodatud aastast osa võtma mitmesuguste tegevuste ning algatustega, mis toetavad noorte uute oskuste ja teadmiste õppimist ning arendamist. Tegevused, sündmused ja algatused saab registreerida üle-euroopalisele kaardirakendusele. 

  • Loe aasta kohta lisa ja registreeri ka oma tegevus (ja vaata teise riikide tegevusi) siin
  • Suurim avalik üritus leiab aset 12. augustil 2023 Paides Arvamusfestivali raames.

Kas teadsid?

Euroopa oskusteaasta aitab kaasa ka ELi 2030. aasta sotsiaalsetele eesmärkidele, et vähemalt 60% täiskasvanutest osaleks igal aastal koolitusel ja vähemalt 78% tööhõives. Täiendavalt püütakse saavutada ka 2030. aasta digikompassi eesmärke, mille kohaselt antakse ELis 2030. aastaks vähemalt 80%-le täiskasvanutest põhilised digioskused ja võetaks tööle 20 miljonit IKT-spetsialisti. 

Praegu märgib rohkem kui kolm neljandikku ELi ettevõtetest, et neil on raskusi vajalike oskustega töötajate leidmisega, samas kui ainult 37% täiskasvanutest osaleb korrapäraselt koolitusel. 

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks näitab, et neljal täiskasvanul kümnest ja igal kolmandal Euroopas töötaval inimesel puuduvad põhilised digioskused. Naised on tehnoloogiaga seotud kutsealadel ja õpingutel alaesindatud, kusjuures ainult üks viiest IKT-spetsialistist ja üks kolmest teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) eriala lõpetanust on naine.

Kutsume noortega töötavaid spetsialiste sel aastal elukestva õppe raames arendama ise enda kui spetsialisti oskuseid, aga ka noortele looma võimalusi mitmekülgseks enesearenguks.

Skip to content