ERYICA projekt “YIMinds” toetab noorsootöötajate vaimse tervise kirjaoskust

“YIMinds” eesmärk on väärtustada noorte heaolu toetamist läbi noorteinfoteenuse ning noorteinfotöö ja toetada noortega töötavate spetsialistide vaimse tervise kirjaoskust (inglise k mental health literacy).

Projekti tegevusena toimub vaimse tervise kirjaoskuse küsitluse läbiviimine (mai 2023), mille tulemusi kasutatakse noorsootöötajatele suunatud materjalide loomisel, nii juhendid kui ka taskuhääling. Samuti toetatakse noorte teadlikkust vaimse tervise teemal keskendudes häbimärgistamise vähendamisele.

Projekti periood on november 2023 kuni september 2024 ja see on ellu kutsutud ERYICA poolt. Projekti koostööpartneriteks on ERYICA enda liikmeskond: Harno (Eesti), Centro Regional De Información y Documentación Juvenil (Madrid, Hispaania), Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos (Austria), DeAmbrassade (Belgia), Küprose noortenõukogu (Küpros) ja IASIS (Kreeka). YoungScot (Šotimaa) ja Eurodesk Brussels Link (Belgia). Eesti esindaja on Haridus- ja Noorteameti noorteosakonna noorteinfo valdkond. 

YIMinds” on lühend ning tähistab sõnu “Youth”,  “Information” ja “Minds”. 

Loe projekti kohta rohkem (inglise keeles): https://www.eryica.org/project/yiminds.

Projekti rahastatakse Eramus+ vahenditest.

ERYICA ehk Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur (European Youth Information and Counselling Agency) on katuseorganisatsioon, kes koondab enda alla noorteinfoteenust ja noorteinfotööd korraldavaid asutusi üle-euroopa. ERYICA on asutatud 1987. aastal ning võrgustikku kuulub 42 liiget 26 eri riigist. Eesti kuulub ERYICA võrgustikku alates 2004. aastast

Võrgustiku eesmärk on tugevdada eri osapoolte seas teadlikkust noortele suunatud informatsiooni olulisusest, toetada liikmete arengut ning tagada kõikidele noortele ligipääs kvaliteetsele ja usaldusväärsele infole.

Loe rohkem võrgustiku ning tegevuste kohta: www.eryica.org.

Skip to content