ERYICA Projekt “EU inFORM” toetab noorte osalust Euroopa Parlamendi valimistel

Projekti eesmärk on suurendada noorte osalust ja teadlikust Euroopa Parlamendi valimistest, mis toimuvad mais 2024. Oluline fookus on jõuda just nende noorteni, kel seisab ees esmakordne valimine. Tegemist on noorteinfo projektiga.

Projekti raames teavitatakse noori valimiste olulisusest, hääleõigusest, hääletamisprotseduurist ning jagatakse infot valimisprogrammide kohta. Samuti on olulisena esil Euroopa võimalused noortele – mida, kuidas ja millal saavad noored kasutada enesearengu, pädevuste, teadmiste ja oskuste arendamiseks.

Olulisel kohal on sotsiaalmeediakampaania ning temaatiline veebileht, mis on kättesaadav 10 eri keeles. Nii kampaania kui veebi väljatöötamisse kaasatakse aktiivselt noori. Noortele on avatud üleskutse kandideerida töörühmadesse (mai 2023).

Projekti periood on 01.02.2023-30.06.2024 ja see on ellu kutsutud ERYICA poolt. Projekti koostööpartneriteks on ERYICA enda liikmeskond: FIJWB (Belgia), ZICM (Horvaatia), HARNO (Eesti), Koordinaatti (Soome), Eurodesk Italy (Itaalia), Aġenzija Żgħażagħ (Malta), IPDJ (Portugal) ning MISSS (Sloveenia) ja IVAJ (Hispaania). Eesti esindaja on Haridus- ja Noorteameti noorteosakonna noorteinfo valdkond. 

Loe projekti kohta rohkem (inglise keeles): https://www.eryica.org/project/eu-inform.

Projekti rahastab Euroopa Parlament.

Projekti raames toimus 27.-28.04.2023 kohtumine Brüsselis, mille raames külastati ka Euroopa Parlamendi hoonet.

ERYICA ehk Euroopa noorteinfo ja nõustamise agentuur (European Youth Information and Counselling Agency) on katuseorganisatsioon, kes koondab enda alla noorteinfoteenust ja noorteinfotööd korraldavaid asutusi üle-euroopa. ERYICA on asutatud 1987. aastal ning võrgustikku kuulub 42 liiget 26 eri riigist. Eesti kuulub ERYICA võrgustikku alates 2004. aastast. 

Võrgustiku eesmärk on tugevdada eri osapoolte seas teadlikkust noortele suunatud informatsiooni olulisusest, toetada liikmete arengut ning tagada kõikidele noortele ligipääs kvaliteetsele ja usaldusväärsele infole.

Loe rohkem võrgustiku ning tegevuste kohta: www.eryica.org.

Skip to content