ELU projekt kaasab noortekeskused digilahenduste abil liikumisaktiivsust tõstma

Ninapidi ekraanis olemine on kindlasti tänapäeval üks enim harrastatud tegevusi aja veetmiseks. Tallinna Ülikooli tudengid katsetavad ELU projekti käigus noorte lemmiktegevuse ühendamist teise, vajaliku ja kasuliku tegevusega. Ülevaate projektist kirjutas Erle Meresmaa. 

Meie pilootprojekti eesmärgiks on noored ka nädalavahetusel kodust välja liikuma meelitada. Nädala sees liigutakse vähemalt niigi palju, et minnakse kooli, osaletakse kehalise kasvatuse tundides ning muudes aktiviteetides. 2021. aastal TÜ Liikumislabori ja Ühendus Sport Kõigile poolt läbiviidud õpilaste liikumisaktiivsuse uuringu kohaselt noorte liikumisaktiivsus nädalavahetusel on aga oluliselt madalam kui koolipäeval.

Pilootprojekti on kaasatud noortekeskuste noored, kelle abiga koostame kolme kohta (Viimsi, Keila, Põhja-Tallinn) vähemalt kaks ActionBoundi rada. Lisame juurde ka väljakutsuva ning hariva momendi, kus esitame ja mõtleme koos noortega välja küsimusi ja ülesandeid, et raja läbimine võimalikult atraktiivseks muuta. Lisame juurde ka väikese võistlusmomendi –  eesmärgiks on, et iga noortekeskus suudaks kaasata radu läbima ühel nädalavahetusel, mil aktsioon toimub, vähemalt 50 noort. Kas suudetakse minimaalne number kokku saada?

Osalejaid motiveerime ka liikumisaasta disainiga kaelasalliga ning eriauhinnana premeerime ühte õnnelikku igas noortekeskuses liikumisaasta pusaga. Laiemas plaanis on idee, et igas suuremas asulas oleks mitmeid noorte endi loodud radasid, mida saab siis igaüks igal ajal kasutada. QR koodid on erinevates kohtades ja see lihtsalt sisse skaneerides, saadki juba ülesande teada ning liikuma asuda. Näeme, et see võiks olla üks tasuta lahendustest, kuidas saaksid noored veeta vaba aega kasulikult ja värskes õhus seadmega, millest me keegi enam loobuda ei raatsi. 

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on Tallinna Ülikooli üleülikooliline projektõppeaine, mille raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal.

Erle Meresmaa
Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse tudeng

Skip to content