Avalik taotlusvoor noorte meedia-, digi- ja infopädevuste arendamiseks

Kutsume kõiki õpetajaid, haridustöötajaid ja organisatsioone esitama uuenduslikke ideid 14- kuni 19-aastaste noorte meedia-, digi- ja infopädevuste arendamiseks!

Konkursi eesmärk on tugevdada noorte meedia- ja infokirjaoskust. Otsime uute õppevahendite ideid, mis aitaksid muuta põnevaks ka need meediahariduse teemad, mis on seni veidi varju jäänud. Anname nendele teemadele uue hoo ja näitame neid uuest, erilisest perspektiivist.

Ootame konkursil osalema nii õpetajaid, haridustöötajaid, meediaspetsialiste, noorsootöötajaid, raamatukoguhoidjaid, üliõpilasi, mittetulundusühinguid kui ka kõiki teisi, kellel on head ideed!

Õppevahend peab olema mõeldud eelkõige formaalhariduses kasutamiseks, kuid sellel võiks olla piisavalt paindlikkust, et sobida ka mitteformaalsesse õppesse.

Idee kirjelduse saab esitada eesti keeles, kuid võitja peab lõpliku õppevahendi peab tõlkima ka inglise keelde.

Konkurss lõppeb 18. juunil kell 23.59.

Tööriist peaks käsitlema ühte järgmistest teemadest:

  • Meedia funktsioonid ja uudised
  • Digitaalne heaolu
  • Tehisintellektipõhine sisuloome (sealhulgas tekst ja audiovisuaalne materjal)
  • Algoritmid sotsiaalmeedias

Hindamiskriteeriumid:

  • Väärtus – õppevahend peaks aitama õpilastel omandada uusi oskusi ja teadmisi.
  • Kohandatavus – vahend peaks olema piisavalt paindlik, et seda saaks kasutada erinevates riikides ja olukordades, kaasa arvatud formaalses ja mitteformaalses õppes.
  • Praktilisus – õppevahendit hakatakse kasutama klassiruumis, mistõttu oleks tungivalt soovituslik enne lõplikku valmimist see õpetajatega läbi proovida.
  • Uuenduslikkus – õppevahend peaks tutvustama uut lähenemist konkreetse teema õppimisele nii, et see kaasaks õpilasi ja hoiaks nende huvi kogu tegevuse vältel.

Õppevahendi väljatöötamine peaks hõlmama ka selle algversiooni testimist õpetajatega – see tagab, et õppevahend on tõesti õpetajatele ja õpilastele kasulik!


Kandideerida saab läbi Google Forms lingi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHnhJjypavVl4HzuwDKFI2au_Sty8O-FBDxY-2DK-GJ8j6zQ/viewform

Lisainfo:

Inger Klesment, Specialist for BECID Communication and Media Competence 
Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders (BECID) 
inger.klesment@ut.ee | +372 53448655 

Skip to content