Töö eest makstav tasu – mis, mida ja kuidas?

Töö eest makstakse enamasti töötasu pangaarvele. Summa, mis laekub pangaarvele, on sinu ja sinu tööandja vaheline kokkulepe. Töötasu ehk palk peab olema numbriliselt kirjas sinu ametlikus töölepingus.

Tea, et Eesti Vabariigis on 2022. aasta seisuga töötasu alammääraks 654 eurot ja minimaalseks tunnitasuks 3,86 eurot.

  • Ajatöö või tükitöö?

Enamasti makstakse töötasu ajatöö eest ehk siis näiteks tunnitasus või kuutasus. Tööandja võib teha ka ettepaneku maksta sulle tükitöö eest. See tähendab, et tasutakse mingite konkreetsete tööülesannete täitmise eest kokkulepitud ajavahemikus ja koguses.

Pane kindlasti tähele ja aruta oma tööandjaga läbi, kui suur on sinu töötasu ja kuidas see kujuneb. Ära alusta tööd enne, kui kõik on kokku lepitud!

  • Bruto või neto?

Töötasu kirjutatakse töölepingusse brutosummana, kust ei ole arvestatud makse (tulumaks, töötuskindlustusmakse, kogumispension jm) maha. Kõik ametliku töölepingu sõlminud noored ja ka täiskasvanud peavad maksma makse. 

Sinu töötasu makstakse sulle välja palgapäeval, mille olete tööandjaga omavahel kokku leppinud. Enamasti toimub see jooksva kuu viimasel või uue kuu esimestel päevadel. Enamikel juhtudel kantakse töötaja töötasu tema pangakontole ning sinna kantud summa on netosumma ehk sealt on maha arvestatud maksud.

  • Sularahaga ole ettevaatlik!

Kuigi töötajale tohib maksta palka ka sularahas, on soovitatav sellest pigem hoiduda. Sellist palgasaamist on hiljem probleemide korral raske tõestada. 

Koostatud Tööinspektsioon veebilehe Tööelu www.tooelu.ee allika põhjal. 

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. 

Avaldatud noorteinfoportaalis Teeviit 2022. aastal. 

Skip to content