Sisseastumine kutsekooli

Kutsekooli saab õppima minna, kui sul on:

  • põhiharidus;
  • keskharidus (kutsekoolist või gümnaasiumist);
  • põhihariduse omandamine on pooleli jäänud.

Sisseastumistingimused (katsed, eksamid, testid jms) määrab iga kool ise, seetõttu võivad tingimused erineda. Täpsema informatsiooni saamiseks külasta sulle huvipakkuva kooli kodulehekülge. Tavaliselt on selline info lingi “sissestumisinfo”, “sisseastumine”, “vastuvõtuinfo” vms all. Lisaks vastuvõtuinfole leiad kooli kodulehelt vajalikud dokumendivormid (nt avaldus).

Kooli sisseastumiseks ole valmis esitama järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • põhikooli lõputunnistus (või selle kinnitatud koopia);
  • perearstilt saadud tervisetõend;
  • fotod (tavaliselt 2 kuni 4 fotot suurusega 3×4 cm);
  • vanema või hooldaja kirjalik nõusolek, kui oled noorem kui 18;
  • muud dokumendid või materjalid, mida vastuvõtukomisjon vajalikuks peab (nt passi või ID-kaardi koopa vms);
  • kindlasti võta kaasa isikut tõestav dokument.

Paljud koolid on liitunud veebipõhise sisseastumise infosüsteemiga SAIS, mille kaudu saab sisseastumise avaldusi esitada elektrooniliselt.

Kui oled kutsekooli sisse saanud, on vaja esitada kirjalik kinnitus õppimaasumise kohta. Kui jätad kinnituse esitamata või puudud põhjuseta esimesed kaks nädalat koolitöö alguses, kustutatakse sind õpilaste nimekirjast ning vabanenud õppekohale võetakse pingerea alusel järgmine õpilaskandidaat.

Kui soovid õppima minna erakutsekooli, uuri järele, kas koolil on olemas kehtiv koolitusluba. Seda saad teha Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu. Arvesta sellega, et erakutsekoolis õppimine on reeglina tasuline ning õppima asumiseks on vaja sõlmida kooliga vastav leping. Täpsemat teavet selle kohta, mida leping sisaldama peab, saad erakooliseadusest. Erakoolis õppijale kehtivad samad õigused ja kohustused, mis riigikoolis õppijale.

Koostatud noorteinfoportaal Teeviit poolt Rajaleidja www.rajaleidja.ee  põhjal. 

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Avaldatud noorteinfoportaalis Teeviit 2021. aastal. 

Skip to content