Milline on Eesti maksusüsteem ja milleks meile maksud?

Meie riik saab peamised riigieelarve tulud laekuvatest maksudest. Läbi maksude saab riik raha, et toimida ja pakkuda oma inimestele teenuseid. Ainuüksi sotsiaalvaldkonnale, haridusele ja julgeolekule kulub 57% riigituludest. Lisaks suunatakse raha ka kultuuri toetamisse, teedeehitusse, keskkonna kaitsesse, kohtutele, vanglatele, põllumajandusse jne.

Riiklikud ja kohalikud maksud

Eesti maksusüsteem koosneb riiklikest ja kohalikest maksudest:

  • Riiklikud maksud on tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, raskeveokimaks, käibemaks, tollimaks, hasartmängumaks, aktsiisid ja ettevõtlustulu maks. Riiklike maksude maksuhalduriks on Maksu- ja Tolliamet, kes hoolitseb selle eest, et maksud laekuksid riigieelarvesse.
  • Kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõiduki maks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu. Lisaks laekub osa füüsilise isiku tulumaksust ja ka maamaks kohalike omavalitsusüksuste eelarvesse.

Lihtne maksusüsteem

Maksude laekumise ja maksumaksjate usalduse juures on väga oluline osa maksusüsteemi lihtsusel. Eesti on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega selles osas alati positiivselt silma paistnud. Meil on valdavalt ühetaolised maksumäärad ning vähem erisusi. See tähendab, et maksukohustustest on lihtsam aru saada ning neid täita. Lihtsam maksusüsteem tähendab ka väiksemaid kulutusi maksuraha kokku kogumisel. Tänu lihtsale süsteemile ja e-teenindusele on Eestis vaja 100 euro maksutulu korjamiseks kulutada vaid 37 eurosenti, mis on arenenud riikide seas üks paremaid tulemusi.

Kõik inimesed tarbivad ühiskonna hüvesid, aga kui makse enam ei maksta, siis riigil ei jätku rahalisi vahendeid ja need hüved muutuvad kättesaamatuks.

Jättes maksud maksmata, ei ole kättesaadavad:

  • koolid, lasteaiad ja ülikoolid (õppimine)
  • haiglad ja tervisekindlustus (perearst)
  • julgeolek ja turvalisus (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitsevägi)
  • ühistransport (bussid, trammid, trollid, rongid)
  • maanteed ja tänavavalgustus, veevärk
  • pensionid

Seepärast ongi väga oluline, et igaüks annab oma panuse riigiraha kogumisse, sest iga 100 euro maksumaksja rahaga ehitame ju 100 euro eest oma riiki paremaks.

Artikli koostas Maksu- ja Tolliamet www.emta.ee

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

Avaldatud noorteinfoportaalis Teeviit 2022. aastal.

Skip to content