Malev – hea võimalus oma ettevõtlikku poolt arendada!

Õpilasmalev on üks suvelaagrite tüüpidest, kus on ühendatud töökasvatus ja aktiivne vaba aja veetmine.  Õpilasmalevat on Eestis läbi viidud juba üle 50 aasta. Maleva peamine eesmärk on töö ja ühistegevuste ühildamine ning noortele esmase töökogemuse pakkumine. Esimeste malevate korraldamise ajal toimus juhtimine üle-eestiliselt, nüüd on võimalik igal omavalitsusel ise, vastavalt oma ideedele ja noorte soovidele malev korraldada. Malevat saab läbi viia nii ööbimisega, kui ööbimiseta, vastavalt tahtmisele ja võimalustele.

Malev annab paljudele noortele nende kõige esimese töökogemuse. Igal maleval on oma rühmajuht, kes lisaks maleva koordineerimisele noori juhendab, toetab ja aitab. Tööd pakub omavalitsus või erinevad kohalikud ettevõtted. Lisaks tööle ja vaba aja tegevustele läbitakse ka  tööseadusandluse, CV koostamise ja karjääriplaneerimise koolitusi. Noored saavad infot töömaailma kohta ning loodetavasti aitab see neil täiskasvanu elus paremaid valikuid langetada.

Malevast saab noor kogemuse, mida lisada oma kandideerimisdokumentidesse, kuna läbi on tehtud kogu tööle kandideerimise protsess. Tööle kandideerimiseks tuleb noorel saata kandideerimisavaldus või täita ankeet. See on ka üks osa noore infotehnoloogilise pädevuse arendamisest. Enne malevasse kinnitamist tuleb osaleda ka töövestlusel. Vestlusel tutvustavad noored ennast, toovad välja oma motivatsiooni malevas osalemiseks ja saavad teha ka ettepanekuid maleva planeerimisse.

Malevas puutuvad noored kokku erinevate inimestega, seega saavad arendada oma suhtlemisoskust. Suhelda tuleb tööandjate, rühmajuhtide ning rühmakaaslastega. Kuna malevarühmas on vähemalt kümme inimest, tuleb arvestada ka teistega ja oluline osa on meeskonna panusel. Iga päev õpitakse midagi uut. Kuna malevas makstakse noortele vähemalt Eesti miinimumpalka saavad nad arendada ka matemaatilisi oskusi. Neile on väga oluline töö eest saadav tasu, nii päeva- kui kuupalk on endale selgeks tehtud. Tänu töö- ja karjääriinfole saavad noored rohkem teada ka tööga seotud maksudest ning milline amet neile tulevikus sobiks.

Mitmed Eestis toimuvad malevad on innovaatilised, mis pakuvad noorele võimaluse omandada enda jaoks täiesti uusi teadmisi. Osaletakse uutes põnevates töötubades, külastatakse innovaatilisi ettevõtteid ning osaldes malevates pakuvad innovaatilised ettevõtted ka noortele tööd.

Kuid peale töö tegemise on maleva lahutamatuks osaks loomulikult ka lõbusalt ja aktiivselt vaba aja veetmine koos uute sõprade ja rühmakaaslastega. Malev aitab arendada sotsiaalseid oskuseid, peale tööd tehakse koos maleva kaaslastega erinevaid põnevaid tegevusi.

Malev on väga hea võimalus saada uusi kogemusi nii tööst, kui vaba aja veetmisest. See on väga hea võimalus oma ettevõtliku poole arendamiseks, julguse kogumiseks  ning laheda suve veetmiseks!

Artikkel on avaldatud noorteinfoportaali Teeviit 2022. aastal

Skip to content