Kuhu pöörduda, kui oled sattunud vägivalla ohvriks?

Vägivald on igasugune tahtlik teise inimese vaimne, kehaline, või seksuaalne kahjustamine või sellega ähvardamine.

  • Vaimne vägivald on näiteks: oma tahtele allutamine, survestamine, eiramine, selgitusteta vaikimine, karjumine, ähvardamine, jälitamine, segamine, tülitamine, hirmutamine, alandamine, sõimamine, halvustamine, manipuleerimine.
  • Kehaline vägivald on näiteks: löömine, juustest tirimine, tahtlik müksamine, kinni hoidmine, peksmine, kägistamine, relva kasutamine.
  • Seksuaalne vägivald on näiteks: soovimatu seksuaalne tähelepanu, tahtevastane seksuaalne puudutamine, seksi pealesurumine, vägistamiskatse või vägistamine, laste seksuaalne väärkohtlemine.
  • Vägivalla alla võib liigitada ka kontrolliva käitumise, mis on  näiteks täielik kontroll ühistele ressurssidele ligipääsu üle, töötamise või edasiõppimise ärakeelamine, õiguste ära võtmine või piiramine seoses varade omamisega.

Mitte keegi ei pea kannatama vägivalla all! Kui sa märkad, et keegi kannatab, siis aita tal pöörduda abi saamiseks spetsialistide poole!


Kiiremates küsimustes pöördu või helista:

  • 116111 Lasteabi infoliin (sh ka vene keeles), nii lastele, noortele ja täiskasvanutele. Tasuta, anonüümne ja 24/7. Lasteabi.ee chat on ka vene- ja inglise keeles.
  • 126 (eesti keeles) ja 127 (vene keeles) usaldustelefon
  • 16106 ohvriabi telefon
  • 1492 abitelefon vägivalda kogenud naistele
  • 6314300 psühholoogilise kriisiabi telefon (tööpäeviti kl 9-20)
  • 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) emotsionaalse toe telefon (iga päev kl 19-07)

Avaldatud noorteinfo portaalis Teeviit 2022. aastal. 

Skip to content