Küberjuhtumi korral tõendite võtmine:

Nagu tavaelus nii ka online keskkondades võib mõnikord inimeste vahelises suhtluses ette tulla olukordi, mis ei ole alati meeldivad. Võime sattuda nägema midagi, mis on meile ebameeldiv või millest soovime teavitada politseid. Selleks, et juhtumi sisust saadaks üheselt ja kiiresti aru, on oluline, et me edastaks võimalikult selget teavet ja säilitaksime tõendid, kui on vaja kuriteo kahtluse puhul asja edasi uurida.

Üldine reegel  online suhtluses millegi ebameeldivaga või ebaseaduslikuga kokku puutudes on – märka, blokeeri, raporteeri ja jaga mure. Näiteks teavitada ja blokeerida saab e-kanalis ebameeldivat sisu või isikut. Oma murest saab rääkida (lapse)vanema, veebikonstaabli, õpetaja või mõne muu usaldatava täiskasvanuga. Lisaks raporteerimisele ja blokeerimisele on võimalus teha ka avaldus politseisse kriminaalmenetluse alustamiseks. Praeguses õpetuses  keskendume sellele, kuidas  häiriv/ebaseaduslik sisu fikseerida ja vajadusel õiguskaitseorganeid teavitada. Oluline on mõista, et kui on vaja kasutada internetis olnut tõendusmaterjalina, siis tuleks alustada tõendite võtmisest ja alles siis liikuda edasi raporteerimise juurde. 

Tõendite fikseerimine

Tõendile kehtivad reeglid. Eelkõige on oluline, et oleks tagatud tõendi puutumatus. Kui me räägime ekraanipildist ehk kuvatõmmisest, kui tõendist, siis on oluline, et kuvatõmmiselt oleks võimalik tuvastada:

  • Keskkond, kust postitus/sõnumivahetus pärineb
  • Postituse tegija/sõnumi saatja (s.o kasutajanimi antud keskkonnas)
  • Postituse tegemise aeg/sõnumi saatmise aeg (kuupäev ja kellaaeg)
  • Postituse/sõnumi sisu sh kui postitus/sõnum ei mahu ühele ekraanipildile, siis peab olema üheselt selge, et tegemist on sama postituse/sõnumiga

Nagu eespool öeldud, siis oluline on, et ekraanitõmmisel oleks olemas andmed, mis võimaldavad hiljem veenduda, millise kasutaja poolt, millises keskkonnas ja millal ning milline postitus tehti/sõnum saadeti. Kõige lihtsam ja kiirem viis eelpool nimetatu fikseerimiseks on teha ekraanipildid. 

Juhul, kui sa arvad et tegemist võib olla kuriteoga näiteks on keegi kasutanud sinu identiteeti või on saadetud sulle ahistavaid sõnumeid, siis räägi asjast oma vanemaga, kes aitab pöörduda avaldusega politsei poole. Avaldusega politsei poole võid sa ka ise pöörduda, kuid alati on parem, kui mõni täiskasvanu aitab sul vormistada avaldust politseile. Infot avalduse koostamiseks ning seda, kuidas ja millal politsei poole pöörduda, saad veebiaadressilt https://www.politsei.ee/et/juhend/politseile-avalduse-esitamine. Küsimuste korral saad abi ka veebipolitseilt. 

Materjali on koostanud Targalt Internetis www.targaltinternetis.ee

Targalt Internetis on Eesti Lastekaitse Liidu algatus. Lastekaitse Liit on ühiskonnas tunnustatud lapse õiguste eestkõneleja ja parima tulemuse saavutamiseks keskendutakse valdkonnas kõige olulisematele teemadele.

Avaldatud noorteinfoportaalis Teeviit 2022. aastal.

Skip to content