Що таке рівне ставлення?

Усі люди відрізняються одне від одного своєю зовнішністю, інтересами та діяльністю, вибором і здібностями, але всі вони однаково є людьми. Право на рівне ставлення є основним правом кожної людини. Воно є незалежним правом, оскільки стосується реалізації всіх інших прав людини, тому що вони також мають однаково застосовуватися до всіх людей.

У найзагальнішому сенсі поняття рівності означає відносини між двома або більше особами чи групами людей у певній сфері життя чи ситуації. Концепція рівності не має на увазі зробити всіх однаковими або лише рівно перерозподілити матеріальні ресурси. Рівність також передбачає право відрізнятися від інших.

Метою рівності людей між собою є наявність однакових прав, обов’язків, відповідальностей та можливостей. Кожен повинен мати рівні можливості для здобуття якісної освіти, роботи за фахом і отримання послуг у залежності від власних зусиль.

Принцип рівного ставлення означає, що люди не піддаються дискримінації на підставі характерних рис, які їм приписують. Дискримінацією називається явище, коли з однією особою поводяться гірше, ніж з іншою, на основі певної характеристики. Можливо, гірше поводження вже відбулося або відбувається в даний момент, або відомо, що людина може отримати гірше ставлення до себе в майбутньому.

Існують різні сфери, у яких можуть виникнути дискримінація та нерівне ставлення до людини. Це може бути пов’язано з роботою (працевлаштування, встановлення критеріїв прийому на роботу, просування по службі, припинення трудового договору, оплата праці тощо), освітою (доступ до освіти, професійне навчання, продовження освіти), діяльністю організацій (членство в обʼєднаннях, надання пільг) або наданням послуг (соціальне забезпечення, охорона здоров’я та соціальне страхування), включно із послугами, які пропонуються населенню.

Статтю підготовлено за матеріалами веб-сторінки Естонського центру з прав людини www.humanrights.ee.

Естонський центр з прав людини — це незалежна неурядова організація із захисту прав людини, місія якої полягає в тому, щоб разом створити Естонію, в якій поважатимуться основні права кожної людини.

Перейти до вмісту