Що таке права людини?

Права людини — це рівні права, які належать кожному члену людського суспільства. Права людини забезпечують гідне життя кожному, у тому числі в країнах, що розвиваються. Права людини створюють основу для стабільності та процвітання суспільства.

У наш час під правами людини переважно розуміють права, гарантовані відповідними міжнародними договорами. Права людини можна розділити на громадянські права та свободи, політичні та економічні права, а також соціальні та культурні права.

Права людини можна розділити на політичні і громадянські права, а також на економічні, соціальні та культурні права.

Основними правами людини є:

 • право на життя
 • свобода думки, совісті та релігії
 • свобода вираження поглядів і свобода слова
 • свобода пересування
 • право на працю
 • право на достатній життєвий рівень
 • право на відпочинок і дозвілля
 • право на освіту.

Загальна декларація прав людини також гарантує права, у випадку яких іноді важко досягти консенсусу та підписати відповідні угоди. Передусім це право притулку для біженців, право особи на громадянство та право власності. Останнім часом також точиться дискусія про те, чи є правом людини доступ до чистої води.

Хоча права людини по своїй суті є індивідуальними правами, вважається, що вони поширюються на всі групи людей. Метою окремих угод є забезпечення прав дітей та припинення дискримінації жінок.

Як визначити права людини? Як пояснити, у чому вони полягають?

Право – це наша обґрунтована вимога. Ми маємо право на товари у своєму кошику для покупок, якщо ми за них заплатили. Громадянин має право обирати президента, якщо це передбачено конституцією, а дитина має право відвідати зоопарк, якщо її батьки погодилися її туди відвести. Усе це — речі, на які люди можуть законно розраховувати, враховуючи обіцянки, дані їм іншою стороною.

Проте права людини є дещо особливими законними вимогами. Вони не залежать від будь-яких обіцянок або гарантій іншої сторони. Право особи на життя не залежить від того, чи дозволив цій особі жити хтось інший. Її життя може залежати від когось, але її право на життя — ні. Її право на життя залежить лише від того факту, що вона є людиною.

Визнання прав людини тим самим означає, що ми погоджуємося з тим, що кожен має право висувати такі вимоги. Мені надано ці права незалежно від того, що ти говориш чи робиш, тому що я така ж сама людина, як і ти. Усі люди набувають прав людини від народження. Але чому ж ця вимога не має базуватися на конкретній поведінці? Чому б нам не вимагати від людей заслуговувати свої права?

Дотримання прав людини — це, по суті, моральна вимога, яка ґрунтується на наших моральних цінностях. Моє право на життя насправді означає те, що ніхто не може позбавити мене життя, тому що це було б неправильно. У такому вигляді ця вимога вже не потребує жодного додаткового обґрунтування.

Основні цінності

В основі ідеї прав людини лежать дві основні цінності: людська гідність і рівність. Права людини допомагають нам зрозуміти ці дві базові цінності, які є необхідними для гідного життя і універсальність яких випливає з того факту, що всі люди принаймні в цьому відношенні є рівними. Ми не маємо і не можемо віддавати перевагу одному над іншим.

Для того, щоб зрозуміти права людини, нам насправді не потрібно нічого, окрім цих двох переконань або цінностей, з якими, напевно, погодиться більшість. Ось чому всі культури світу, уряд кожної цивілізованої країни і кожна велика релігія підтримують права людини. Практично всюди визнається, що влада будь-якого державного уряду не може бути необмеженою або довільною; державна влада повинна бути обмежена принаймні до такої міри, щоб усім особам, які проживають на території цієї держави, гарантувалося виконання певних мінімальних вимог, необхідних для гідного життя.

Багато інших цінностей можна вивести з цих двох основних цінностей, і це допомагає нам точніше визначити, як повинні співіснувати люди та суспільства. Деякі з цих похідних цінностей наведено нижче як приклад.

 • Свобода:  свобода дій людини є важливою частиною людської гідності. Змушення когось робити щось проти його волі принижує людську особистість.
 • Повага до інших людей:  відсутність поваги свідчить про наше нерозуміння індивідуальності людини та належної їй гідності.
 • Заборона дискримінації: оскільки рівна людська гідність означає те, що ми не маємо судити про права та можливості людей на основі їхніх характеристик.
 • Толерантність:  нетерпимість демонструє відсутність у нас поваги до інших відмінностей; рівність не означає однаковість.
 • Справедливість: адже всі люди однаково заслуговують на справедливе ставлення.
 • Відповідальність: бо повага до прав інших означає відповідальність за наші власні дії. А також ми повинні продовжувати докладати зусиль для того, щоб забезпечити справедливе ставлення до кожного.

Як реалізуються права людини?

Хоча у реалізації прав людини за останні десятиліття спостерігається значний прогрес, у багатьох частинах світу й досі можна зустріти випадки нерівності та безкарності. Наразі проблема полягає не стільки у відсутності угод чи законів, скільки у тому, що цих угод та законів не дотримуються.

За даними правозахисної організації Amnesty International, тортури, несправедливі суди та обмеження свободи слова й досі є частиною повсякденного життя у десятках країн. Бідність і нерівність створюють умови, в яких тривають порушення прав людини, збройні конфлікти та проблеми біженців. У разі збройних конфліктів акти насильства проти цивільного населення є звичайним явищем, а країни, які пропонують притулок, також не в змозі забезпечити належний захист біженців. До того ж серйозною проблемою є насильство над жінками.

Права людини забезпечують гідне життя кожному, у тому числі в країнах, що розвиваються. Права людини створюють основу для стабільності та процвітання суспільства.

Сучасні права людини базуються на Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948 році. У ній зазначено, що всі люди народжуються вільними і рівними з точки зору цінностей і прав. Ніхто не може бути дискримінований за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії чи походження.

Угоди доповнюють одна одну. Права людини є універсальними, неподільними і взаємозалежними.

Права людини в Естонії

В Естонії основою для захисту прав людини є Конституція Естонської Республіки, а одним із найважливіших гарантій захисту прав, згаданих у її статті 2, нарівні із судами є Канцлер юстиції.

На міжнародному рівні права людини захищаються низкою договорів та організацій. Захист прав людини на цьому рівні можна розділити на два типи:інституційний (захист, який пропонують різні міжнародні організації через власні установи) і договірний (захист, узгоджений державами через різні договори).

Загалом, Естонія бере активну участь у двох великих міжнародних організаціях, які займаються питаннями прав людини – в ООН і Раді Європи (окрім, наприклад, Європейського Союзу та ОБСЄ, чия діяльність також стосується прав людини більшою чи меншою мірою). Як ООН, так і Рада Європи мають кілька інституцій, представники яких час від часу відвідують Естонію, для того щоб перевірити ситуацію з правами людини, запитати звіти про ситуацію з правами людини в Естонії або зібрати інформацію про Естонію в інший спосіб.

Факти

Права людини базуються на трьох документах:

 1. Загальній декларації прав людини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.
 2. Міжнародному пакті ООН про громадянські та політичні права (1966)
 3. Міжнародному пакті ООН про економічні, соціальні та культурні права (1966)

Додаткові конвенції та протоколи ООН охоплюють:

 1. Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979)
 2. Конвенцію про права дитини (1989)
 3. Конвенцію про права осіб з інвалідністю (2006)

Рада Європи також розробила низку конвенцій з прав людини. Крім основних прав, вони також захищають національні меншини та їхні мови, забороняють катування та нелюдське поводження тощо. Більшість країн світу зобов’язані виконувати принаймні чотири міжнародні угоди, що стосуються прав людини. Наприклад, Конвенцію ООН про права дитини зобов’язані виконувати всі країни, окрім Сомалі та Сполучених Штатів Америки. Найбільший виклик полягає в тому, щоб довести країни до такого ступеня, коли вони зможуть реалізувати гарантії захисту прав людини на практиці.

Статтю підготовлено на основі веб-сторінок Європейської комісії https://www.coe.int/en/web/portal/home та  www.maailmakool.ee.

Глобальна школа (Maailmakool) — це портал про глобальну освіту та навчальний центр, який підтримує громадська організація Mondo, і на якому зібрано матеріали щодо глобальної освіти, виготовлені та перекладені в Естонії. Метою глобальної освітньої діяльності НУО Mondo є підтримка шкіл, вчителів, молодих працівників та молоді у вирішенні глобальних питань.

Перейти до вмісту