Кожна молода людина має право висловлювати свою позицію і бути підприємливою

Інклюзивність молоді, як висловлювання ними своїх поглядів з питань суспільного життя, висловлювання своїх бажань та забезпечення того, щоб їхні голоси були почуті, так і підприємливість молодих людей, як вираження ініціативи, просування ідей та їх втілення в конкретній діяльності саме так, як вони самі хочуть і як вони усвідомлюють потребу в цьому.

Інклюзивність та підприємливість в молодіжній сфері йдуть пліч-о-пліч, створюючи широкі можливості для саморозвитку та сприяючи максимальній реалізації потенціалу молоді на благо самих себе, молоді в цілому чи громади.

У заходах, цільовими групами яких є молодь, інклюзивність та підприємливість є однаково необхідними складовими, оскільки в іншому випадку неможливо буде забезпечити успіх діяльності, ініціативи чи послуги, оскільки невідомо, чи відповідає вона очікуванням, потребам, викликам чи можливостям цільової групи. Важливо також залучати цільові групи через діяльність або розвиток таким чином, щоб їх члени самі висували ініціативи або керували різними процесами, виконували різні ролі та завдання, що відповідають їх здібностям. Тому найважливішим елементом у діяльності, спрямованій на молодь, є участь, інклюзивність, самостійна діяльність, відповідальність та досвід самих молодих людей.

Внесок самої молоді та їх власних ідей, чи то якийсь проєкт, кафе, власна ініціатива або волонтерство, в будь-якому випадку розвиває в них сміливість, вираження думки, самостійність, набуття трудового досвіду, ініціативність, інтерес до підприємництва та багато інших якостей.

Що таке участь?

Участь молоді — це участь молодих людей в прийнятті рішень, що стосуються їх, чи то вдома, в навчальному закладі, в їхньому рідному місті чи сільському муніципалітеті, повіті, а також в більших масштабах: в Естонії, Європі, цілком можливо, по всьому світу. Основою участі є інклюзивність.

  • Інклюзивність — це діяльність, яка створює відповідне середовище для участі, а інклюзія — це ситуація, яка дозволяє самореалізуватися відповідно до своїх можливостей і бажань.
  • При активній інклюзії молодь сама приймає рішення і пропонує варіанти дій, а під час пасивної інклюзії бере участь у заходах, які пропонує суспільство.
  • Форма інклюзії — це поєднання узгодженої структури або принципів, наприклад, молодіжної ради або учнівського представництва, а можливість інклюзії — це діяльність в рамках нерегулярно структури, що функціонує або формату, наприклад, інклюзивного кафе або молодіжного парламенту.

Що таке підприємливість?

Підприємливість молоді проявляється в її здатності та готовності діяти активно і мотивовано. Вона має в собі волю мріяти, творити, створювати, ініціювати, ставити цілі, реалізовувати та вирішувати. Основою підприємливості є воля.

  • Сукупність якостей та установок, які притаманні підприємливій людині, містить креативність, ініціативність, відповідальність, дбайливе ставлення, здатність реалізовувати задумане. Також важливими є вміння планувати, розв’язувати проблеми, навички співпраці та комунікабельність.
  • Ініціювання та втілення ідей — це звичайна річ для підприємливої людини, а вміння керувати собою, тобто давати лад своїм почуттям, само мотивованості та розвитку, також відіграє важливу роль.
  • Підприємництво не дорівнює підприємливості, але важливою складовою підприємства (бізнесу, студентської фірми і т.д.) або підприємця є підприємницька установка, яка сприяє та підтримує реалізацію ідей та управління ними.

Як підтримати інклюзивність та підприємливість молоді в рамках тижня молодіжної роботи?

Тиждень молодіжної роботи — це майданчик для молоді та працівників молодіжної сфери, в рамках якої плануються, реалізуються та проводяться різноманітні заходи, акції та ініціативи. Молодіжна робота здійснюється спільно з молодими людьми, які мають залучатися до неї на всіх рівнях, тобто ініціювати, створювати, планувати, брати участь і самі реалізовувати ідеї та плани. Таким чином, молодь набуває навички та знання, необхідні для самостійного життя, тобто розвиває навички спілкування та командної роботи, підприємливості, співучасті, самостійності, планування і багато іншого.

Використані джерела:

Програма підприємництва “Успіх і дія”Торгово-промислова палата Естонії; Союз молодіжних об’єднань ЕстоніїEAS

Посібник з інклюзії для чиновників та неурядових організацій

Інформаційний посібник для молоді 

Опубліковано на молодіжному інформаційному порталі Teeviit у 2021 році.

Перейти до вмісту