Search
Close this search box.
OTSI

Kuidas muinasjuttude abil lapse õiguste kohta näiteid tuua?

Kes on laps, mis on lapse õigused ja kuidas neid lapsesõbralikus keeles kirjeldada? Neile küsimustele vastamiseks tulid meile appi Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar ning mõned muinasjututegelased.

Mida tähendab “laps” ja “lapsed ja õigused”?

Laps on alla 18-aastane inimene. Eestis elab kokku 259 341 last vanuses 0–17 aastat, kusjuures laste seas on kõige rohkem 11-aastaseid poisse. Igal Eestis elaval lapsel on õigus mitmekülgsele arengule ja kaitsele, olenemata sellest, millises piirkonnas ta elab ja milline on tema pere majanduslik seis. 

Milliseid õiguseid peaks iga laps teadma?

Iga laps peaks teadma, et kõigil lastel on ühesugused õigused ja neil on õigus võrdsele kohtlemisele. Minu lemmik õiguseks on see, et igal lapsel on õigus mängu- ja puhkeajale, mida ta kasutab eakohaseks ning meelepäraseks tegevuseks olenevalt tervisest, soovidest ja võimalustest. Õigustel on aga piirid ja laps peab oma õiguste teostamisel austama teiste laste ning täiskasvanute õigusi.

Millal ja kuhu pandi kirja lapse õigused?

Maailma kõige tähtsam lapse õiguste dokument on 20. novembril 1989 vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ehk ÜRO Lapse õiguste konventsioon.  See on kõiki alla 18-aastaseid lapsi puudutav inimõigusalane kokkulepe, mis loetleb lastele kuuluvad inimõigused ja paneb riigile esmase kohustuse need tagada. Eestis hakkas see konventsioon kehtima 1991 aastal.

Kuidas muinasjuttude abil lapse õiguste kohta näiteid tuua?

Esimesena meenub mulle Tuhkatriinu muinasjutt, milles on rida lapse õiguste rikkumisi.   Võõrasema kohtles Tuhkatriinut  võrreldes teiste tütardega halvasti, sundis teda tegema rasket ja mitte eakohast tööd, ei lubanud tal puhata ega osa võtta perekondlikest üritustest, ei kuulanud Tuhkatriinu arvamust, ega lähtunud oma otsustes tema huvidest. Teades õigusi on kergem märgata ka õiguste rikkumisi.

Kui Sul oleks võimalik olla üks muinasjututegelane, siis kelle valiksid ja miks? 

Lapsepõlve pärisosa on siiralt uskuda muinasjutte, elada fantaasiamaailmas ja unistada.  Minu lemmikkangelased oli lapsepõlves Pipi Pikksukk ja Meisterdetektiiv Blomkvist. Need raamatud rääkisid julgetest lastest, kes said olla nemad ise, oma huvidega tegeleda ja seiklustes osaleda. Kes ütlesid oma arvamuse välja. 

Veendunud inimõiguslasena olen seisukohal, et igal inimesel on õigus olla tema ise. Laste ja noorte puhul on meie, täiskasvanute, roll neid igakülgselt toetada. Rõhuda tugevustele ja olla olemas.

_______________

Läksime selle õiguste teemaga nii hoogu, et koostöös Helikaga sündis ka teine samateemaline lugu, mida saab lugeda siit:

Kõigil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele

Kasulikud lingid:

Artikli toimetas noorteinfoportaal Teeviit juunior peatoimetaja Liise Timmo.

Skip to content