Search
Close this search box.
OTSI

Kõigil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele

Helika Saar, kes on Lastekaitse Liidu laste õiguste programmi koordinaator jagab mõtteid – kõigil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele! 

Lapsepõlv on erandlik ja kordumatu aeg iga inimese elus. See on eelkõige iseenda ja maailma avastamine läbi oma kogemuste. 

Lapsena mällu sööbinud lõhnad, värvid, hetked ja meeleolud on kordumatud ja kerkivad esile veel aastate pärast. Seega mõjutab lapse arengut kogu ümbritsev keskkond ja ühiskond.

Lapsel on inimõigused ja laps ei ole kellegi omand, nagu on raamat, tuba või telefon. Vanusega kasvab lapsel iseotsustamise õigus. Seni kuni laps saab 18-aastaseks, vastutab tema eest vanemad või eestkostja. 

Kõigil lastel on ühesugused õigused ja neil on õigus võrdsele kohtlemisele.

  • Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.
  • Igal lapsel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada. Lapsel on õigus ärakuulamisele teda puudutavates asjades kodus ja koolis.
  • Igal lapsel on õigus koolis käia, õppida ja teadmisi saada.
  • Igal lapsel on õigus olla koos ema ja isaga isegi siis, kui vanemad ei ela koos.
  • Igal lapsel on õigus olla kaitstud hooletu ja julma kohtlemise eest, samuti ei tohi ühtegi last kohelda ebaväärikalt ja alandavalt (näiteks lüüa, tutistada, alavääristada ega kiusata). 

Murede korral või nõu saamiseks saab helistada Lasteabi telefonil 116 111 või võtta ühendust www.lasteabi.ee kaudu.

Artikli toimetas noorteinfoportaal Teeviit juunior peatoimetaja Liise Timmo

Skip to content