OTSI

Kõigil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele

Helika Saar
Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator

Lapsepõlv on erandlik ja kordumatu aeg iga inimese elus. See on eelkõige iseenda ja maailma avastamine läbi kogemuste ja aistingute. Lapsena mällu sööbinud lõhnad, värvid, hetked ja meeleolud on kordumatud ja kerkivad esile veel aastate pärast. Seega on last ümbritsevatel inimestel ja tegelikult kogu ühiskonnal kohustus tagada lapsele võimalikult muretu lapsepõlv. Iga laps on eriline, erinevate huvide, vajaduste ja unistustega. Igal lapsel on õigus turvalisele lapsepõlvele ja tema vajadustele vastavatele arengutingimustele. 

Kõigil lastel on ühesugused õigused ja neil on õigus võrdsele kohtlemisele. 

  • Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.
  • Igal lapsel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada. Lapsel on õigus ära kuulamisele teda puudutavates asjades kodus, koolis ning ametiasutustes.
  • Igal lapsel on õigus koolis käia, õppida ja teadmisi saada.
  • Igal lapsel on õigus olla koos ema ja isaga isegi siis, kui vanemad ei ela koos.
  • Igal lapsel on õigus olla kaitstud hooletu ja julma kohtlemise eest, samuti ei tohi ühtegi last kohelda ebaväärikalt ja alandavalt (näiteks lüüa, tutistada, alavääristada ega kiusata). Murede korral või nõu saamiseks saab helistada Lasteabi telefonil 116 111 või võtta nendega ühendust www.lasteabi.ee kaudu.


Lapsel on inimõigused ja kellelgi ei ole lapse üle omanikuõigusi, ka vanemal mitte. Vanusega kasvab lapsel iseotsustamise õigus ning vastutuse ulatus. Kuni laps ei ole ise võimeline oma õigusi teostama, teevad seda tema eest vanemad või eestkostja. Seejuures tuleb alati lähtuda lapse huvidest.

Tänased Eesti laste ja noorte mured on seotud muuhulgas vaimse tervise, kliimamuutuste ja ebavõrdsuse kasvuga. Lapsed on inimesed nüüd ja praegu, kelle õiguste tagamiseks ei piisa vaid ainult seaduste vastuvõtmisest, vaja ka toetavaid tegevusi ja ennekõike laste muresid ning ettepanekuid kuulata ja otsustamisel arvestada.

______________________________

Loe ja vaata lisaks:

Kuidas muinasjuttude abil lapse õiguste kohta näiteid tuua?

Kasulikud lingid:

Skip to content